Elevhälsa

Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje barns/elevs hälsa, lärande och utveckling. Uppdraget omfattar all personal som arbetar i verksamheten och ett generellt elevhälsoarbete sker dagligen. Ett generellt elevhälsoarbete på för- och grundskolan ska innefatta all personal i verksamheten och förutsätter ett nära samarbete mellan dessa och elevhälsoteamet för att tillsammans skapa tillgängliga lärmiljöer för barn/elever samt ge goda förutsättningar för dem att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Elevhälsoenheten, som i dagligt tal kallas elevhälsan, består av flera olika professioner som samverkar med varandra och med rektor i respektive skolas elevhälsoteam. Första kontakten med oss inom elevhälsan sker främst genom skolans elevhälsoteam. När det gäller kurator och/eller elevhälsans medicinska insats kan du som elev eller förälder kontakta oss direkt. Kontaktuppgifter finns här under respektive profession i vänsterspalten.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 december 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213