Logoped

Logopedens uppdrag riktas till förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Logopeden arbetar främst handledande/konsultativt inom områdena tal, språk och kommunikation. Logopeden kan även ge konsultativt stöd vid läs- och skrivsvårigheter. Uppdraget innefattar även kartläggningar inom området tal, språk och kommunikation samt behandling individuellt eller i grupp utifrån logopedens bedömningar och prioriteringar. Arbetet sker i samverkan med elev, vårdnadshavare, skolpersonal, personal inom den centrala elevhälsoenheten samt externa instanser som exempelvis Barn- och ungdomshabiliteringen, länslogopedin och SPSM. Ärenden till logoped kommer från skolans elevhälsoteam samt landstingets logopeder.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 december 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213