Specialpedagoger

  • tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i verksamheten
  • analysera svårigheter på organisation-, grupp- och individnivå i olika lärmiljöer samt individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd
  • kartlägga hinder och möjligheter i lärmiljöerna och identifiera elevers behov av särskilt stöd
  • genomföra och vara ett stöd i upprättandet av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram tillsammans med lärare/mentor/handledare
  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • stöd till förskolechef och rektor i frågor som rör verksamheten  följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer
  • erbjuda utbildningsinsatser
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213