Talpedagog

Talpedagogen arbetar inom förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan och erbjuder stöd till elever med språkstörning genom kartläggning, utredning, direkt arbete med elev/grupp och konsultation/handledning till pedagoger och vårdnadshavare. Talpedagogen kan även ge konsultativt stöd vid läs- och skrivsvårigheter. Arbetet sker i samverkan med elev, vårdnadshavare, skolpersonal, personal inom den centrala elevhälsoenheten samt externa instanser som exempelvis Barn- och ungdomshabiliteringen, länslogopedin och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ärenden till talpedagog kommer från skolans elevhälsoteam samt landstingets logopeder.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 december 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 

 

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213