Ansök eller säg upp plats

Ansökan om plats eller omplacering

Ansökan görs senast fyra månader innan behov av plats föreligger.

Fördelning av plats sker enligt kommunens bestämmelser om köordning (se länk till höger på sidan). Kötid räknas från den dag ansökan kommer in, dock ej kötid mer än fyra månader före det datum som plats önskats.

Ansökan om plats eller omplacering görs på webben i Hypernet. Ingen inloggning behövs.

Ansökan om omsorg på obekväm tid görs på blankett som finns på blankettsidan.

 

Platserbjudande

Placeringsassistenterna skickar ut ett skriftligt platserbjudande för de barn som står i tur. Svar på erbjudandet ska göras inom svarstiden. Om vårdnadshavare inte inkommer med svar inom svarstiden, anses rätten till platsen vara förbrukad och barnet tas ur kön. Ny ansökan görs fyra månader innan barnomsorgsbehov uppstår.

Om det inte finns plats på önskad förskola erbjuds plats på annan förskola i kommunen. Om man tackar ja till plats på annan förskola än de valda och sedan vill byta till önskad förskola krävs ny ansökan.

Om erbjuden plats ej accepteras, har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats i enlighet med Skollagen 8 kap 3§.  Ny ansökan görs fyra månader innan barnomsorgsbehov uppstår.

 

 Uppsägning av plats

Uppsägningstiden, för vilken avgift erläggs, är 1 månad. Uppsägning av plats under perioden juni-augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg före den 15 september samma år.  

Platsinnehavare/fakturamottagare loggar in i Hypernet för att säga upp plats.

  

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Rose-Marie Hedvall Förvaltningsassistent
    För- och grundskoleförvaltningen
    Tel: 0250-266 05
    Fax: 0250-140 91

    Telefontid: mån-fre 10-12, 13-14

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213