Barnomsorgspeng

Riksdagen har fattat beslut om att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009 och allmän förskola även för treåringar från och med 1 juli 2010. Beslutet medför nya bestämmelser bl.a. rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt kommunenens skyldighet att betala bidrag.

Lagändringarna innebär sammanfattningsvis följande:

 • Ett nytt begrepp - pedagogisk omsorg - införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera varianter.
 • Hemkommunen istället för som tidigare vistelsekommunen ska svara för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
 • Det införs en skyldighet för en kommun att ta emot ett barn från en annan kommun i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.
 • Det införs en rätt till ersättning för den kommun som tar emot ett barn från en annan kommun.
 • Kommunens tillstånd till fristående verksamhet ersätts med ett godkännande.
 • Det införs ett krav på godkännande även för pedagogisk omsorg och det blir en skyldighet för kommunen att ge bidrag till verksamhet som fått godkännande.
 • Bidrag ska kunna delas mellan olika bidragsberättigade fristående verksamheter, dock är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för samma barn till fler än två enskilda huvudmän.
 • Kommunens beslut om godkännande och rätt till bidrag ska kunna överklagas med förvaltningsbesvär.
 • Kommunen får en utvidgad informationsskyldighet.
 • Kommunens skyldighet att anordna allmän förskola utvidgas till att gälla från tre år i stället för från fyra år.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anneli Larsson Förvaltningsassistent
  För- och grundskoleförvaltningen
  Tel: 0250-266 06
  Fax: 0250-140 91

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213