Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om förskola/pedagogisk omsorg

Här hittar du vanliga frågor och svar om ansökan, regler och avgifter för förskola/pedagogisk omsorg. Välkommen att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga!                                          

När kan man sätta sitt barn i kö?

Ansökan görs fyra månader innan önskat startdatum (inskolningsdatum). Det går att ansöka tidigast åtta månader före önskat startdatum (inskolningsdatum). Barnet kan tidigast placeras när det har fyllt ett år.

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö?

Ansökan görs via mora.se - e-tjänster. Det krävs inga inloggningsuppgifter för att ansöka om plats. Konto till e-tjänsten genereras när ansökan gjorts och skickas till folkbokföringsadressen.

Hur gammalt ska barnet vara för att få en plats?

Barnet ska ha fyllt ett år.

Vi planerar att flytta hit inom kort, när kan vi anmäla vårt barn till förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg?

Du kan anmäla ditt barn till förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg redan när du planerar att flytta till Mora kommun, dock tidigast åtta månader före önskat startdatum (inskolningsdatum). Barnet måste vara folkbokfört i Mora kommun den dagen barnet börjar på förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg annars krävs yttrande från hemkommunen.

Kan man anmäla sig i kö och få plats om man bor i annan kommun?

För barn som bor i annan kommun kan vårdnadshavare ansöka om plats i Mora kommun även om familjen inte ska flytta hit. Vid särskilda skäl, som visas genom särskild prövning, kan vi erbjuda barnet plats på samma villkor som barn folkbokförda i Mora kommun. Yttrande från hemkommunen krävs.

Vilka möjligheter har jag att välja förskola?

Du kan ha önskemål om förskola och vi vill att du anger minst ett alternativ i din ansökan.

Får jag besöka förskolorna så att jag vet vilken jag ska välja?

Självklart är du välkommen att besöka förskolorna men ring före så att personalen är på plats och kan svara på dina frågor.

Hur fungerar köreglerna?

-Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

-Syskon till redan placerade barn har förtur till samma förskola, om plats finns

-Barn som står på omplacering till annan förskola

Avsteg från prioriteringsordningen får göras utifrån barngruppens sammansättning. I enlighet med 8 kap. 15 § Skollagen, skall kommunen se till att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

Om jag vill ändra mina val i ansökan, kan jag då göra det själv i e-tjänsten?

Ja, logga in i e-tjänsten och ändra i ansökan.

När får jag besked om plats?

Så snart vi vet att det finns en plats lämnar vi besked till dig. Platserbjudande skickas till dig via den mejladress som du registrerat vid ansökningstillfället. Ska ditt barn börja i augusti får du oftast besked tidigare än under övrig tid på året.

Står jag kvar i kön om jag inte får mitt första alternativ utan ett av mina andra alternativ?

Nej, barnet står inte kvar i kön. Du måste göra en ny ansökan tidigast första inskolningsdagen och då kommer ni att få en förtur (omplacering).

Vad händer om jag inte får något av mina tre önskade alternativ?

Får du inte något av dina önskade alternativ erbjuder vi dig en plats på en annan förskola i kommunen.

Vad händer om jag tackar nej till något av mina önskade alternativ?

Tackar du nej till erbjuden förskola raderas du från kön och ny ansökan krävs. Ansökan ska göras fyra månader före önskat startdatum (inskolningsdatum)

Har syskon förtur till plats?

Ja, syskon till redan placerade barn har förtur till samma förskola, om plats finns.

Hur gör jag om jag vill byta förskola?

Ny ansökan görs via hemsidan eller logga in i e-tjänsten.

Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder?

Nej.

Vi ska åka utomlands en längre tid, får mitt barn behålla sin plats?

Ja, max tre kalendermånader kan ni ha platsen kvar när ni har semester. Barnomsorgsavgiften betalar ni under den tid barnet är ledigt. Anmäl i god tid vilket datum ert barn kommer tillbaka. Platsen avslutas om barnet inte återkommer efter uppehållets utgång.

Är det sommarstängt på förskolan och fritidshemmet?

Nej vi har inte rätt att stänga alla våra verksamheter. Under fyra veckor, vanligtvis vecka 28-31 har vi endast ett fåtal förskolor/fritidshem öppna. Vilket innebär att vi erbjuder jourverksamhet.

Upp till vilken ålder får mitt barn gå på fritids?

Fritids kan man ha till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Vårt barn går på en förskola och ska börja i kommunal skola till hösten. Om vi vill ha fritids till vårt barn, måste vi då göra en ny ansökan om plats till det?

I månadsskiftet januari/februari skickas brev till vårdnadshavarna till de barn som har rätt till förskoleklass. På den blanketten fyller ni i om ni önskar fritidshemsplats. Förskoleplatsen ska inte sägas upp, det blir en automatisk överflyttning om man fyllt i att man önskar fritids till hösten.

Jag behöver bara fritids på loven?

Lovplatser finns ej i Mora kommun.

Vad händer med min plats om jag blir arbetssökande/föräldraledig

Har rätt till 15 tim/vecka i förskola/pedagogisk omsorg.

 

Skolbarn:

Vid föräldraledighet får barnet ha kvar platsen tre veckor efter förlossningen, enligt ordinarie schema, därefter ska platsen sägas upp i e-tjänsten.

Vid arbetslöshet ska platsen sägas upp. Om man blir arbetssökande mitt i månaden får barnet vara på fritids månaden ut och gå hem efter mellis.

Är platsen gratis när jag lämnar mitt barn 15 timmar per vecka?

Alla barn erbjuds 525 timmar om året i avgiftsfri förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Man kan välja mellan:

Terminsplats: avgiftsfri under skolans terminstid

Helårsplats: ordinarie avgift, reducerad med

30 % september-maj, juni-augusti ordinarie avgift utan reducering.

Anmälan görs till skolkansliet

Kan jag studera under min föräldraledighet och lämna det äldre syskonet på förskolan?

Ja, behöver du mer tid än 15 timmar per vecka som barnet har rätt till, lämnar du in CSN-beslut, barnets schematid registrera du i e-tjänsten.

Hur gör jag när jag ska återgå till arbete eller studier efter föräldraledighet?

Ansökan till förskola och fritids ska göras via hemsidan eller i e-tjänsten. Ingen inloggning behövs för att ansöka om plats. Har det äldre syskonet haft terminsplats så ska du ringa skolkansliet och anmäla att ni vill ha helårsplats.

Hur gör jag om barnets tider måste ändras?

Barnets schematider registrerar du i e-tjänsten. Schemat gäller efter att personalen godkänt.

Vem vänder jag mig till om jag har ett barn med särskilda behov?

Komplettera ansökan med de särskilda behoven. Prata med förskolechef.

Vad kostar det att ha barnet på förskola eller hos dagbarnvårdare? Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Kommunen har maxtaxa. Avgiften tas ut enligt barnomsorgstaxan. Mer information finns på mora.se/avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Jag har lämnat in ny inkomstuppgift men fakturan är inte ändrad?

Kontakta skolkansliet

Kan jag betala via autogiro?

Ja, blankett om anmälan att betala via autogiro finns på kommunens hemsida.

Jag behöver räkningens OCR-nummer?

Kontakta förvaltningsassisten på skolkansliet, kontaktuppgifter finner du på hemsidan.

När ska jag lämna in inkomstuppgift?

Du registrerar hushållet bruttoinkomster i samband med att du erbjuds en plats samt vid varje förändring av hushållets inkomst som påverkar taxan, till exempel ändrad lön eller ändrade familjeförhållanden.

Vi ska eller har separerat. Behöver vi meddela det?

Har båda vårdnadshavarna behov av plats ska båda ha en plats för samma barn (delad plats). Blanketten delad faktura hittar du på hemsidan.

Ja, vi behöver veta vem/vilka som ska ha fakturan.

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, du betalar avgift 12 månader per år enligt maxtaxan.

Måste jag betala under inskolningstiden, semestern, när mitt barn är sjukt?

Ja, du betalar avgift 12 månader per år.

Mitt barn går bara 15 timmar per vecka men vi får ändå räkning?

För barn 1-2 år betalar du efter taxan. För barn 3-5 år kan man välja helårsplats eller terminsplats. Vid helårsplats är avgiften reducerad med 30% under perioden september-maj, juni-augusti vanlig taxa.

Terminsplats är gratis från och med augusti det år då barnet fyller 3 år och följer skolans terminstider.

Hur länge betalar jag om platsen sägs upp?

Du betalar 30 kalenderdagar efter att du sagt upp platsen även om du inte använder dig av den. Det är därför viktigt att säga upp platsen i god tid via vår e-tjänst.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar. Avgiften tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Hur lång är uppsägningstiden och hur länge måste man betala om man byter från kommunal verksamhet till enskild verksamhet eller tvärtom?

Kommunal verksamhet har 30 kalenderdagars uppsägningstid och uppsägningen kan göra via vår e-tjänst. Avgiften tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. När det gäller fristående verksamhet, kontakta berörd förskola/fritidshem.

Mer information

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta skolkansliet, kontaktuppgifter hittar du här till höger.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Rose-Marie Hedvall Förvaltningsassistent
    För- och grundskoleförvaltningen
    Tel: 0250-266 05
    Fax: 0250-140 91

    Telefontid: mån-fre 10-12, 13-14

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213