Om skolan

Morkarlbyhöjdens skola är en 7-9 skola belägen i centrala Mora. Skolan har drygt 300 elever fördelade på 15 klasser.

skola

Skolans entré nås från Kvarnholsvägen. Du når expeditionen via dörren till vänster. Du kan via denna länk se var skolan är belägen.

Bevakningskameror

finns nu uppsatta inomhus på skolan.
 

Busskort - Information från Dalatrafik om skolkort läsåret 2017/18

Information finns även på Mora kommuns hemsida och på Dalatrafik. 

Datorregler

För att lektionsarbetet med datorer ska fungera måste regler följas.

Filmning och fotografering i skolan

Några av eleverna vid Morkarlbyhöjdens skola har påträffats med att filma och live-streama (direkt uppladdning till internet) under lektionstid. Detta trots det mobilförbud som råder.

Kepsar och mössor

Fr.o.m. november 2016 tillåts keps/mössa under hela skoldagen i alla salar, inklusive matsalen. Undantag gäller när personal på skolan av säkerhetsskäl bedömer att det inte är lämpligt. Förbudet att bära ytterkläder i lektionssalarna gäller fortfarande. Inte i någon sal/matsal är det tillåtet att bära ytterkläder. Dessa förvaras i skåpet under hela skoldagen.

Klagomål och synpunkter på Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Som ett led i att förbättra BUNs verksamhet är det värdefullt att få ta del av klagomål och synpunkter från vårdnadshavare, elever och andra intressenter. Klagomål/synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt.

Kulturombud på Morkarlbyhöjdens Skola

Alfred Sandström 7A, Amanda Löf Wattberg 7E, Egon Eriksson 8C,
Liv Ståhlkloo 8D, Elicia Runmon 9D, Yonlada Bandit 9D
Skolans kulturombud kommer att få vara med och välja vilket kulturutbud som ska beställas till deras åldersgrupp.
MVH Lena

Meddelande till alla elever - information från skolans expedition

* Akut frånvaro ska meddelas till klassföreståndaren
* Information angående frånvarande lärare och eventuella inställda lektioner samt vikarier visas på internTV:n  i cafeterian
* Mopedhjälmar lämnas på hatthyllan utanför skolsköterskans expedition
* Blanketter angående byte av språkval, ansökan om ledighet, ansökan om skolskjuts finns i personalrummet och delas ut av klassföreståndaren
* Eleverna kan köpa/byta busskort när expeditionen är öppen 08.00 - 09.30 och 13.30 - 15.00
* Upphittade/borttappade saker lämnas/hämtas hos Tommy Granath. Han finns på skolan 09.00 - 13.00. Övrig tid kan man lägga sakerna i Tommys postfack eller lämna till Jan Walfridsson.
* Ytterdörren vid expeditionen är numera låst utifrån,  så eleverna ska använda stora entrén.

Skolmaten

Läs om skolmatens innehåll, ursprung, ekologiskt odlat, hälsosam mat m.m. Du kan få matsedeln i mobilen.

Vistelse i skolans lokaler

Skolan har tillsynsansvar för elever under skoltid dvs. från skolstart till dess att eleverna går hem. Med anledning av det vill vi informera om att vistelse i skolans lokaler är tillåtna mellan 7.30 och 15.30 förutom på onsdagar när man kan vara kvar till 14.30.
/ Skolledningen
Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 23 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213