Modersmålundervisning

Information om undervisningen i modersmål

 

Varför finns undervisningen i modersmål?

Undervisningen i modersmål skall medverka till att barnen bevarar kontakten med sin familjs och sin språkgrupp.

 

Undervisningen i modersmål vill ge barnen möjlighet att utveckla tvåspråkighet. Genom att behärska två språk kan ditt barn känna sig hemma i två kulturer. Ett mål är också att stärka elevens självkänsla och ge eleven en klar uppfattning om sig själv och sin livssituation.

Vilka barn kan få undervisning i modersmål?

 • Barn som har annat modersmål än svenska.
 • Barn som har grundläggande kunskaper i modersmålet.
 • Minst en av föräldrarna skall ha modersmålet som sitt dagliga umgängesspråk med barnet.
 • Adoptivbarn har alltid rätt till modersmålsundervisning.
 • Barn som har nationellt minoritetsspråk som modersmål har alltid rätt till modersmålsundervisning.
 • Enligt Skolförordningen 5 kap. 10 § så är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
 1. minst 5 elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning och
 2. att det finns en lämplig lärare.

Hur anmäler jag mitt barn till undervisning i modersmål?

 • Undervisningen är frivillig.
 • Anmälan sker till klassföreståndare/lärare.
 • Svarsblanketten skall vara fullständigt ifylld för att vi skall kunna göra kompletta elevlistor.
 • Blanketten skall lämnas senast 2016-04-30 till klassläraren.

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Fredrik Svensson Integrationshandläggare
  För- och grundskoleförvaltningen
  Tel: 0250-265 25

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213