Distansstudier

 
Studier på distans kan ske på många olika sätt.
  • Webbaserad utbildning
  • Videokonferens
  • Övriga distanskurser
Distansupplägget kan variera från att vara helt nätbaserat till att en eller flera träffar är obligatoriska på högskolan. Det kan även finnas frivilliga träffar och information som ges där ska även finnas att hämta på annat sätt för de som väljer att stanna på hemorten.

Tentamen kan mestadels skrivas hos oss men det är alltid högskolan du studerar vid som beslutar om det är ok.

Gemensamt för distansutbildningar är att du behöver en dator och tillgång till internet för att klara studierna. Det är vanligt att kontakt mellan lärare och studenter sker via webbkamera och även grupparbeten och diskussioner mellan övriga studenter.
 
Vad innebär ett virtuellt klassrum?
Högskolorna har olika lärplattformar och det fungerar som ett klassrum i datorn. Här hittar du dina arbetsuppgifter, klasslistor, diskussionsfora, grupparbeten och det skickar du även dina svar på uppgifter. Varje kurs har sin egen webbplats. Via den kan du kommunicera med dina kurskamrater och lärare. Alla lärplattformar är lite olika uppbyggda men innehåller ungefär samma grunder. Exempel på lärplattformar är Blackboard, Fronter och PingPong.
 
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 24 november 2017.

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213