Klagomål och synpunkter på för- och grundskoleförvaltningens verksamheter

Som ett led i att förbättra vår verksamhet är det värdefullt att få ta del av klagomål/synpunkter från vårdnadshavare, elever och andra intressenter.

Klagomål/synpunkter på vår service kan lämnas muntligt eller skriftligt.

Ärendegång

Steg 1: Ta upp ditt ärende med den personal du träffar dagligen i vår verksamhet.

Steg 2: Lämna in ett skriftligt klagomål/synpunkt till rektor/förskolechef som ansvarar för verksamheten.

Steg 3: Ta upp ditt ärende med skolchefen.

Enligt 4 kap 8 § i skollagen gällande från 1 juli 2011 ska det finnas rutiner för klagomål: ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. ”

Hantering

Vårt mål är att kunna tillmötesgå klagomål/synpunkter omgående. Om muntligt framförda synpunkter ej går att lösa i steg 1, uppmanas den klagande att lämna skriftliga synpunkter till rektor/förskolechef för utredning och bedömning.

Vår målsättning är att inom två veckor ge besked och förslag till åtgärd till den person som lämnat den skriftliga synpunkten.

Om missnöje kvarstår kontaktas, enligt steg 3, skolchefen.

Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den.

Två sätt att lämna klagomål och synpunkter

Du kan antingen välja att fylla i ett formulär direkt på nätet och skicka in till oss (alternativ 1). Eller istället fylla i en PDF-fil som du sedan skriver ut och skickar eller lämnar in till oss (alternativ 2). 

1. Formulär "Klagomål och synpunkter på Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter"

2. Ifyllbar blankett "Klagomål/synpunkter på Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter".

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213