Naturvetenskap och teknik för alla

Vid årsskiftet 2010-2011 blev Mora kommun medlem i den ekonomiska föreningen NTA Produktion och Service.

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla. NTA syftar till att stimulera nyfikenhet och öka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos både elever och lärare

Genom NTA vill man underlätta arbetet med att uppnå läroplanens och kursplanernas mål inom naturvetenskapliga ämnen (fysik, kemi och biologi), teknik och matematik.

NTA erbjuder en väl utprovad modell för skolutveckling, främst inom biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen. Grundfilosofin inom NTA är arbetssättet som sätter eleverna och deras frågor i centrum.

Till varje NTA-tema finns experimentmateriel för arbete i helklass under en termin. Eleverna bygger sen upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap, teknik och matematik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande. I konceptet ingår handledningar för lärare och elever, materialsats för laborativt arbete och utbildningar för pedagoger.

NTA startades i Mora kommun våren 2011 med 3 grundskolor med elever från förskoleklass upp till år 6. I slutet av 2013 kommer alla barn/elever, från 4-5 åringarna i förskolan till och med årskurs 6 i grundskolan inklusive grundsärskolan, den fristående skolan och de fristående förskolorna, att arbeta med NTA-teman. Det innebär att 500 barn i förskolan, 1360 elever i årskurserna F-6 och 150 pedagoger/lärare arbetar med något NTA-tema inom de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik.

Vår förhoppning är naturligtvis att denna satsning ska leda till högre måluppfyllelse inom de naturorienterande ämnena och matematik.

Denna satsning har kunnat genomföras tack vara det ekonomiska stöd vi fått från Ljungbergsfonden och Wajrum, teknikföretagen i Mora.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213