Nyheter

  • Kommunstyrelsen föreslås säga ja till friskola i Mora

    5 april 2018

    Mora kommun ställer sig positiv till etableringen av en friskola på grundskolenivå. Kommunstyrelsen föreslås ge ett positivt yttrande till Skolinspektionen, som är den myndighet som beslutar om friskoleetableringar.

  • Kombinera lärarstudierna med jobb och lön

    3 april 2018

    Funderar du på att ta lärarexamen? Nu finns en fantastisk möjlighet. Studera och ta lärarexamen samtidigt som du arbetar!

  • Tillgänglig utbildning och tillgängliga lärmiljöer

    21 mars 2018

    Ann-Marie Körling, föreläste på Mora gymnasium i måndags om tillgänglig utbildning och tillgängliga lärmiljöer.

  • Byggstart föreslås för förskolans nya lokaler i Våmhus

    19 mars 2018

    Förskolan i Våmhus behöver nya lokaler. Kommunstyrelsen ska därför vid sitt nästa sammanträde besluta om att börja upphandlingen av en om- och tillbyggnad av Våmhus skola, där förskolan ska få sina nya lokaler.

  • Det handlar om kärlek på Mora gymnasium i veckan

    12 mars 2018

    På Mora gymnasium handlar det om kärlek hela veckan 12–16 mars. Det är Mora kommun, Rädda Barnen och en rad andraorganisationer som genomför kampanjen ”Det handlar om kärlek”. Barns rättigheter och rätten att få vara ihop med vem man vill, är i fokus.

  • Uppföljning av demokratidag för unga

    12 mars 2018

    Hösten 2016 hölls den senaste demokratidagen för unga i Mora kommun. Den 7 mars i år hölls en uppföljningsdag där politiker, tjänstepersoner och 35 elevrådsrepresentanter från mellanstadiet till gymnasiet träffades för att se vad som hänt sedan dess.

  • Engagerade pedagoger ger eleverna motivation och studiero

    16 februari 2018

    På Bjäkenbackens skola har eleverna roligt på sina raster och förenar nytta med nöje tack vare engagerad personal.

  • Föreläsning med Juno Blom om hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

    14 februari 2018

    Den 5 mars gästas Mora gymnasium av Juno Blom, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland.

  • Rådslag om skolsegregation, lärarförsörjning och huvudmännens styrning av skolan

    1 februari 2018

    Skolverket har tillsammans med Malmö, Södertälje, Göteborg och Trollhättan bjudit in Mora kommun till att medverka på ett rådslag angående skolsegregation, lärarförsörjning och huvudmannens styrning.

  • Mora fick nej till ny yrkeshögskola

    26 januari 2018

    Mora kommun får inte bedriva yrkeshögskola för produktionstekniker inom tillverkningsindustrin. Mora hade ansökt om att få starta en sådan YH-utbildning, men Myndigheten för yrkeshögskola beslutade att säga nej.

  • Förskoleklass obligatorisk från höstterminen 2018

    23 januari 2018

    Efter ett beslut i riksdagen den 15 november 2017 blir förskoleklassen obligatorisk från och med höstterminen 2018. Förskoleklassen blir därmed inte längre en frivillig skolform.

  • Hindrikshedens förskola och Norets förskola avdelning Myrstacken har tilldelats pedagogiska priset 2017

    20 november 2017

    Priset, som delades ut av representanter från för- och grundskolenämnden, består av diplom och en prissumma på 5.000 kronor till respektive vinnare.

  • Utmelandsskolan på SVT1 ikväll

    15 november 2017

    I kvällens program Lärlabbet på SVT1 kommer ett inslag från Utmelandsskolan att sändas.

  • Nu öppnar skolbiblioteken igen

    19 oktober 2017

    Efter att ha varit obemannade under en lång tid öppnar skolbiblioteken igen. Med start i oktober/november finns det återigen biblioteksservice på Noretskolan, Morkarlbyhöjden, Morkarlby, Nusnäs, Färnäs, Bjäkenbacken, Utmeland och Vika.

  • BBC på besök i Mora

    29 september 2017

    Ett brittiskt TV-team besökte igår för- och grundskoleförvaltningen i Mora kommun.

  • Årskursblandad undervisning för ökad gemenskap

    27 september 2017

    Fr o m i år har eleverna på Morkarlbyhöjden undervisning i årskursblandade grupper under det som kallas elevens val.

  • Nu startar höstens föräldragrupper

    15 september 2017

    Du som har barn från 2 - 17 år har möjlighet att kostnadsfritt delta i någon av höstens uppskattade grupper.

  • Uppstart av samverkan för bästa skola i Mora kommun

    8 september 2017

    För- och grundskoleförvaltningen i Mora kommun samarbetar med Skolverket inom ramen för uppdraget "Samverkan för bästa skola"

  • Tider för upprop i Moras grundskolor

    14 augusti 2017

    Onsdagen den 23 augusti börjar höstterminen. Se vilka tider som gäller för upprop i Mora kommuns skolor. Välkommen till ett nytt läsår!

  • Utredning för ny 7-9-skola föreslås

    19 juni 2017

    Det bör utredas om det ska byggas en helt ny 7–9 skola i stället för som idag, två skolor upp till 9:an. Utredningen ska dessutom titta på möjligheterna att samlokalisera Mora gymnasium med en ny 7–9-skola. Detta enligt ett förslag till kommunstyrelsen.

  • Våmhusklassikern

    13 juni 2017

    Eleverna i åk 4-6 på Våmhus skola har genomfört sin egen klassiker.

  • Ny plan för samverkan mellan skola och kultur

    17 maj 2017

    För- och grundskoleförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen utvecklat en Kulturpedagogisk plan som beskriver hur samverkan mellan skolan och kulturen ska ske.

  • Nyexaminerade rektorer

    16 maj 2017

    Maria Boork, biträdande rektor på Morkarlbyhöjdens skola och Susann Frost, rektor på Bjäkenbackens skola, har examinerats som rektorer.

  • Mora - drivkraftig kommun med stort fokus på kollegialt lärande

    2 maj 2017

    Mora är en liten kommun med stort fokus på kollegialt lärande och kompetensutveckling. En lärarfortbildning med internationell utblick inom ramen för Erasmus+ är bara ett av flera spännande exempel på utvecklingsprojekt inom kommunens skolor.

  • Skolinspektionens beslut: Morkarlbyhöjdens skola, åk 7-9, helt utan anmärkning

    26 april 2017

    Skolinspektionen har inte kunnat finna några brister inom de områden som granskats på Morkarlbyhöjdens skola.

  • Beslut om förbättringar i Bjäkenbackens skola

    7 april 2017

    I onsdags tog för- och grundskolenämnden beslut om att en modul ska sättas upp på Bjäkenbackens skola inför läsåret 2017/2018. Detta för att avhjälpa trångboddheten.

  • Informationsträff om arbetsintegrerad utbildning

    6 april 2017

    Välkommen på informationsträff om arbetsintegrerad lärarutbildning torsdag den 6 april kl.18.30.

  • Nätsmart Mora

    28 mars 2017

    Mora kommuns för- och grundskoleförvaltning lanserar en webbsida omkring nätsmarthet i syfte att öka kunskapen om hur pedagoger och vårdnadshavare kan stötta och vägleda sina barn i deras användande av internet.

  • Jobbskuggning på Irland

    28 mars 2017

    Läraren Jens Halvarsson och biträdande rektorn Magnus Lantz, båda från Noretskolan, genomförde nyligen en jobbskuggningsvecka på skolan Coláiste Bhaile Chláir i Galway på Irland under vecka 11.

  • Idag rockar vi sockor

    21 mars 2017

    Idag uppmärksammar vi på för- och grundskoleförvaltningen Internationella Downs Syndrom-dagen för att visa att olika är bra.

  • Öppet hus

    10 mars 2017

    Inspirationsdag till högre studier på distans! Studievägledare från Högskolan Dalarna och från Mora Vuxenutbildning finns på plats.

  • Nya upptagningsområden

    20 februari 2017

    För- och grundskolenämnden har tagit beslut om förändring av upptagningsområdena för en jämnare fördelning av elever.

  • Zorns ungdomsfond och Bälter Swen Erssons stipendiefond

    14 februari 2017

    Studerande från Mora kan nu ansöka om stipendium ur Zorns ungdomsfond och Bälter Swen Erssons stipendiefond.

  • Anders Hjelms minnesfond

    14 februari 2017

    Stipendium finns nu att söka för musikintresserade ungdomar från Mora.

  • Mora kommun startar utredning rörande ny 7-9 skola

    6 februari 2017

    Med omfattande renoveringsbehov på Mora kommuns 7-9 skolor behövs en utredning göras av behovet av en ny organisation med en 7-9 skola.

  • Skolbibliotek

    6 februari 2017

    För- och grundskolenämnden fattade förra veckan beslut att starta en skolbibliotekscentral, målsättningen är att vara igång med verksamheten till skolstarten höstterminen 2017.

  • Anmälan av händelse på Bjäkenbackens skola

    27 januari 2017

    Bjäkenbackens skola har gjort en polisanmälan angående misstänkt misshandel och olaga hot av utomstående mot elev.

  • Mora gymnasium pristagare av stort stipendium

    27 januari 2017

    Mora gymnasium har tilldelats Emerichfondens nyinstiftade stipendium "Att vandra i Emerich Roths fotspår". De 100 000 kronorna kommer delvis att användas till en studieresa till Auschwitz.

  • Skolinspektionen kräver åtgärder efter tillsyn på Noretskolan

    20 januari 2017

    Mora kommun riskerar böter på 500.000 kronor om kommunen inte åtgärdar brister gällande särskilt stöd, trygghet och arbetsro samt systematiskt kvalitetsarbete på Noretskolan, årskurs 7-9.

  • Skidelever tävlar i junior-VM

    19 januari 2017

    Elever från Mora skidgymnasium åker till Salt Lake City, USA, för att göra upp om medaljerna i junior-VM på längdskidor. Lycka till!

  • Dags att söka stipendier för gymnasiestuderande våren 2017

    17 januari 2017

    Elever från Våmhus, Vinäs eller Noret, som studerar på gymnasieskola, kan nu söka något av de tre stipendier som finns tillgängliga.

  • Välkommen till vårens föräldragrupper

    17 januari 2017

    Du som har barn från 2 - 17 år har möjlighet att kostnadsfritt delta i någon av vårens uppskattade grupper.

  • Noretskolan får EU-bidrag till nytt projekt

    30 december 2016

    Noretskolan i Mora får pengar från EU till ett projekt som ska öka lärarnas och elevernas förståelse för andra kulturer.

  • Säkerheten i kommunens skolor ses över

    22 december 2016

    Efter två polisanmälningar om kränkande fotografering kommer säkerhetsrutinerna på Moras skolor att ses över.

  • Kränkande fotografering på Noretskolan

    19 december 2016

    Förundersökningen gällande ett fall av kränkande fotografering på Noretskolan fortsätter. Enligt polisen finns ingen koppling till händelserna på Vika skola.

  • Mora kommun polisanmäler kränkande fotografering

    16 december 2016

    En yngre elev har blivit filmad av en praktikant på en skola i Mora. Polisen har inlett en förundersökning om kränkande fotografering.

  • Skola får pris för god pedagogik

    14 december 2016

    Varje år delar För- och grundskolenämnden ut pris till ett arbetslag som utmärkt sig i sitt pedagogiska arbete. Årets pristagare är nu korad och under onsdagen besökte nämndens ordförande, Rose-Mari Bogg vinnaren.

  • Mora kommun har kartlagt tjänstgöring

    9 december 2016

    Mora kommun har kartlagt arbetstiden för den vikarie som är misstänkt för kränkande fotografering på Vika skola.

  • Mora kommun vidtar säkerhetsåtgärder

    7 december 2016

    Med anledning av att personal på Vika skola tisdagen den 29 november upptäckte en kamera i ett förråd på skolan, har polisen inlett en förundersökning. Brottsrubriceringen är i dagsläget brott mot kameraövervakningslagen.

  • Moras ungdomar tar chansen att göra sin röst hörd

    23 november 2016

    Torsdagen den 27 oktober genomfördes Mora kommuns årliga Demokratidag på Moraparken. Ett 60-tal klassrepresentanter från mellanstadiet till gymnasiet deltog och bidrog med sina åsikter i årets upplaga som var den sextonde i ordningen.

  • Erasmus+

    25 oktober 2016

    Nu är Noretskolans Erasmus+ projekt igång!

  • Skadegörelse på gymnasiets elevbostäder

    20 oktober 2016

    Det har under ett flertal nätter förekommit oroligheter kring gymnasiets elevbostäder på Älvgatan och Stentorpsgatan. För att eleverna ska känna sig trygga i sitt boende har skolan valt att sätta in bevakning av fastigheterna.

  • Inga clowner på skolområden

    18 oktober 2016

    Det har kommit till för- och grundskoleförvaltningens kännedom att det finns en rädsla bland eleverna för personer som är utklädda till clowner.

  • Skolbibliotek

    7 oktober 2016

    Mora kommun tar nästa steg för att lyfta skolbiblioteken.

  • Mora utsedd till bästa skolkommun i Dalarnas län i Lärarförbundets skolrankning

    3 oktober 2016

    Mora placerade sig på plats nummer 61 i Lärarförbundets skolrankning 2016 och ligger därmed högst upp av alla kommuner i Dalarnas län.

  • Tuvans förskola firar 50 år

    20 september 2016

    Tuvans förskola firade i dagarna 50 år med öppet hus för föräldrar och barn.

  • Välkommen till höstens föräldragrupper

    8 september 2016

    Du som har barn från 2-17 år har möjlighet att kostnadsfritt delta i någon av höstens uppskattade grupper.

  • Moras ungdomar väljer studier

    6 september 2016

    Enligt en ny analys från Universitetskanslersämbetet väljer färre unga att påbörja högre studier. Men ungdomar i Mora går emot den nationella strömmen. 22,3% av 19-åringarna väjer att studera vidare vilket är en bra bit över det nationella snittet.

  • Martin Göthberg tar emot pris från Ester Bomans stiftelse

    2 september 2016

    Den 9 september får Martin Göthberg, lärare på Mora gymnasium, ta emot pris för sin avhandling; Pimpa texten. Välkommen till prisutdelningen som äger rum klockan 11.00 på Mora gymnasium.

  • Webbsatsning ska öka kvaliteten och insynen i kommunens för- och grundskolor

    15 augusti 2016

    Nyhetssida, studietips och kalenderfunktion kopplat till elever och föräldrars mobiltelefoner. Det är några av funktionerna på för- och grundskolornas nya webbsidor när Mora kommun satsar på att utveckla den digitala kommunikationen i skolan.

  • Moras för- och grundskolor söker vikarier

    12 augusti 2016

    För- och grundskoleförvaltningen söker vikarier (timvikarier) som kan rycka in vid behov under ordinarie personals frånvaro.

  • Barn- och utbildningsförvaltningen byter namn

    13 juni 2016

    Barn- och utbildningsförvaltningen byter namn till för- och grundskoleförvaltningen. Namnbytet sker denna vecka och i samband med det byter också kansliet namn till Skolkansliet.

  • Ester Bomans Pris 2016 tilldelas Martin Göthberg

    31 maj 2016

    Ester Bomans stiftelse har beslutat att utdela sitt pris till Martin Göthberg, lärare i svenska och teater vid Mora gymnasium. Prissumman är på 50 000 kronor.

  • Noretskolan stärker det internationella samarbetet i ett tvåårigt EU-projekt

    13 maj 2016

    Noretskolan åk 7-9 har beviljats ett tvåårigt EU-projekt inom Erasmus+.

  • Effektiviserat tillgänglighetsarbete i Mora kommuns förskolor och grundskolor

    21 april 2016

    Bo Hejlskov Elvén gästade Mora igår och föreläste på Moraparken om tillgänglighetsarbete för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen.

  • Restaurang Bon Appetit

    19 april 2016

    Varför inte avnjuta en underbar måltid på Mora gymnasiums egen restaurang Bon Appetit? Varmt välkomna!

  • Välkomna till esteternas föreställning

    15 april 2016

    VÄSKOR En föreställning om vänskap & emotionellt bagage. Välkomna till en dansant föreställning med inslag av teater, bild & musik. Med esteteleverna i årskurs 3.

  • Barnomsorg under semestertider

    21 mars 2016

    Tre förskolor och ett fritids kommer att hållas öppna i sommar.

  • Skolinspektionen kommer att genomföra enkätundersökning under våren 2016

    10 mars 2016

    Skolinspektionen ska under våren 2016 genomföra en enkätundersökning med vårdnadshavare till barn i förskolan. Enkäten ska ge en översiktlig bild av hur föräldrarna upplever förskolan.

  • Beslut om pilotskola för att prova nytt arbetssätt

    9 mars 2016

    Beslut om pilotskola för att prova nytt arbetssätt, och föredragning av kulturpedagogisk plan, var några av punkterna på För- och grundskolenämndens sammanträde under onsdagen.

  • Lyckad högskoledag på Mora gymnasium

    18 februari 2016

    Den 16:e februari hölls en utbildningsmässa på Mora gymnasium. Utställare från Försvarsmakten, Högskolecentrum, Miljökontoret, Mora - och Orsa kommun samt Högskolan Dalarna fanns på plats under mässan.

  • Ett aktivt liv på friluftsdag

    18 februari 2016

    Eleverna vid Morkarlbyhöjdens skola fick njuta av ett vintrigt Mora under gårdagens friluftsdag.

  • Föräldrautbildning sparar skattepengar

    12 februari 2016

    Att kommunernas föräldrautbildningar är uppskattade kan många vittna om. Att de också verkligen har en positiv effekt och att de sparar stora pengar för samhället visades tydligt under en konferens på Moraparken.

  • Resultat, lokaler och rekrytering i för- och grundskolans fokus under 2016

    3 februari 2016

    För- och grundskolans satsningar på nyanlända elever och karriärtjänster under 2015 fortsätter. Därtill kommer nya prioriterade områden – resultat, långsiktig plan för lokaler och en ny rekryteringsstrategi som sätts i verket är i fokus under 2016.

  • Förskolor får pris för miljö och pedagogik

    3 december 2015

    Varje år delar För- och grundskolenämnden ut två priser till skolor och förskolor som utmärkt sig med sitt pedagogiska arbete eller sitt arbete med miljö. Årets pristagare är förskolorna Kojan och Solgungan.

  • Dexter ersätts av Hypernet

    2 december 2015

    Vid årsskiftet ersätts Dexter för förskola och fritidshem av Hypernet.

  • Flytt av Vika skolas årskurs 4-6

    2 december 2015

    För- och grundskolenämnden fattade under onsdagens sammanträde beslut om flytt av Vika skolas årskurs 4-6. Nämnden var enig i beslutet.

  • Asylsökande barn har rätt till allmän förskola

    12 november 2015

    Alla barn i åldrarna 3-5 år och som bor i Sverige erbjuds allmän förskola. De barn som bor på asylboendet i Gesunda får under 15 timmar i veckan lära sig om normer och värden, utveckla språket samt medverka i olika fysiska aktiviteter.

  • Sjösatt utbildningsplan - tre års arbete i hamn!

    26 oktober 2015

    Idag firade personalen på Morkarlbyhöjdens skola sitt arbete med Morkarlbyhöjdens övergripande utbildningsplan.

  • Viktigt att möta eventuella frågor om hot och våld i skolan

    26 oktober 2015

    Den tragiska händelsen som inträffade under torsdagen i Trollhättan kan skapa oro hos barn och föräldrar kring trygghet i skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har uppmärksammat rektorer i Mora på händelsen.

  • Ansökningstiden öppnad för pedagogiska förskolepriset och Mora skolors miljöpris

    8 oktober 2015

    Varje år delar För- och grundskolenämnden ut två priser - Pedagogiska förskolepriset och Mora skolors miljöpris. Ansökningstiden är nu öppen och nämnden beslutar om pristagare på sammanträdet den 2 december.

  • Hög behörighet hos Moras lärare

    10 september 2015

    79 procent av Moras grundskolelärare har legitimation och behörighet inför höstterminen.

  • Smartare skolskjutsar sänker skolkostnader

    7 september 2015

    Dyrare skolskjutsar och måltider i kombination med de läroplaner som infördes 2011 – det är några skäl till att för- och grundskolenämnden prognostiserar ett underskott på knappt 14 miljoner i år. Därför vidtar nämnden nu ett antal besparingsåtgärder.

  • Spännande utveckling på Mora gymnasium

    6 september 2015

    Den 7 september bytte S:t Mikaleskolan namn till Mora gymansium. Detta var starten inför en spännande höst som kommer att bubbla av utveckling.

  • Boksläpp på Noretskolan

    2 juni 2015

    Eleverna i årskurs 5 på Noretskolan har skrivit varsin bok - och inte vilken bok som helst - utan en deckare!

  • Skolornas Fredspris

    29 april 2015

    Grattis till S:t Mikaelsskolan som har tilldelats 1:a pris i Skolornas Fredspris! Priset delades ut av HM Konungen vid en ceremoni på Fryshuset i Stockholm den 27 april.

  • Skol-SM i Juridik

    22 april 2015

    S:t Mikaelsskolan vann guld i Petite final (B-finalen) i Skol-SM i Juridik och placerade sig därmed som femte bästa skola i Sverige 2015.

  • Barn- och utbildningsförvaltningen får statsbidrag till utvecklingsprojekt

    4 februari 2015

    Utvecklingsprojektet ”Tillgänglig utbildning i Mora kommuns förskolor och skolor” får ett bidrag på 340 000 kronor av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att öka elevernas delaktighet och tillgänglighet.

  • Bragdguldet till f d skidelever på S:t Mikaelsskolan

    2 december 2014

    ”För sensationellt olympiskt guld, vunnet genom laganda och starka individuella prestationer, krönt av en magisk spurt".

  • Förskolan Slåttet och Hindrikshedens förskola kammade hem årets priser

    28 november 2014

    Idag har Pedagogiska förskolepriset och Mora skolors miljöpris delats ut. För- och grundskolenämnden beslutade att årets priser skulle tilldelas förskolan Slåttet och Hindrikshedens förskola.

  • S:t Mikaelsskolan startar ny kulturprofil

    26 september 2014

    Nästa läsår kan elever i årskurs 9 välja Kulturprofilen på 300 studiepoäng. I årskurs 1 är profilen en utökad kurs. I årskurs 2 och 3 är profilen elevens individuella val.

  • Två gymnasielärare läser på forskarskola

    16 september 2014

    Två av S:t Mikaelsskolans lärare, Katarina Lindahl och Martin Göthberg, antogs hösten 2012 till en forskarskola vid Göteborgs universitet. Forskarutbildningen leder till en fil lic.-examen och därmed behörighet för tjänst som lektor.

  • Mora högt placerad i Lärarförbundets skolrankning

    2 september 2014

    Lärarförbundet utser i år Sveriges bästa skolkommun för fjortonde gången. Syftet är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Rankningen bygger på 14 olika kriterier.

  • Lärarna har börjat

    13 augusti 2014

    Moras lärarkår förbereder sig för elevernas skolstart på måndag.

  • För- och grundskolenämnden föreslår besparingar

    11 juni 2014

    Ett underskott på ca 5 miljoner kronor gör att nämnden tvingas se över förslag till effektiviseringar och besparingar. Bland annat föreslås neddragning av sex tjänster inom förskolan, fyra tjänster inom grundskolan och minskning av elevassistenter.

  • Bra betyg till kommunens dagbarnvårdare

    26 maj 2014

    I en nyligen genomförd enkät har föräldrar fått betygsätta kommunens dagbarnvårdare.

  • För- och grundskolenämnden kämpar mot höga kostnader

    12 maj 2014

    Kostnaderna för stöd till enskilda elever samt för kost och lokaler är höga. Prognosen pekar på ett underskott på 4,6 mkr.

  • Från för- och grundskolenämndens sammanträde 2014-04-16

    18 april 2014

    Utöver ärenden på dagordningen så fanns det glädjande information att delge nämnden.

  • Jättekliv för Moras grundskolor

    10 april 2014

    Från 108:e plats vid förra mätningen till plats 9 i år – Moras åttondeklassare är bland de nöjdaste i Sverige. Och femteklassarna har gått från 32:a till 11:e plats. Det visar en färsk mätning som Sveriges kommuner och landsting låtit göra.

  • Intresset för högskolestudier på distans ökar

    20 mars 2014

    19 mars arrangerade Högskolecentrum Siljansutbildarna en inspirationsdag för studier på högre nivå. Ett trettiotal besökare med olika funderingar kring eftergymnasiala studier besökte högskolecentrum. Antalet besökare har ökat jämfört med tidigare år.

  • OS i friskolan

    17 februari 2014

    Parallellt med OS i Sotji passade Selja-Långlets friskola på att göra sin alldeles egna version av de olympiska spelen.

  • Dokumentation från den senaste Demokratidagen

    20 januari 2014

    Det var ett helt nytt upplägg som deltagarna vid Demokratidagen 2013 fick ta del av. Framtidsverkstaden hade stängt och ersatts av ett Dialogcafé. Ämnet för dagen var LUPP.

  • Elevråden i norra Dalarna börjar samverka

    8 januari 2014

    Startskottet gick vid en elevrådsdag i Grönklitt i december och den kommer att följas av flera så småningom.

  • SM-guld till unga Moradansare

    29 oktober 2013

    Inte ett, inte två, utan tre guld - och ett silver - blev skörden när SM i hip-hopdans avgjordes i Västerås. Dessutom ytterligare sex pallplatser i klasser utanför SM.

  • Demokratidag med nytt upplägg

    28 oktober 2013

    Efter mer än ett decennium med "Open space" hade det blivit dags att förnya Demokratidagen. Ersättaren kallas "Dialogcafé" och premiären ägde rum den 24 oktober.

  • Mora lyfter i Lärarförbundets skolrankning

    10 oktober 2013

    Från att i fjol ha legat på plats 118 har Mora nu gjort en remarkabel uppryckning till plats 19 bland landets 290 kommuner.

  • Omsorg på obekväm tid

    13 september 2013
  • Samarbetet med Zilina utvecklas vidare

    9 september 2013

    Redan 2009 knöt Mora de första kontakterna i ungdomsfrågor med den slovakiska staden och sedan dess har mycket hänt. Nu planeras en Demokratidag i Zilina enligt mönster från Mora.

  • Föräldrautbildningar

    22 augusti 2013

    Nu startar höstens föräldrautbildningar.

  • Inga-Lena Spansk ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen

    12 augusti 2013

    Det blev alltså den biträdande förvaltningschefen sedan 2011 som den 1 september tar ännu ett kliv på karriärstegen och blir skolchef i Mora kommun.

  • För- och grundskolenämndens mål: Budget i balans

    26 juni 2013

    Än så länge pekar helårsprognosen mot ett underskott på -4.8 mkr. Men det vill man givetvis minska, helst till ett nollresultat.

  • Skolinspektionens slutrapport levererad

    3 juni 2013

    I början av oktober i fjol fick skolledningarna besked om att Skolinspektionen skulle granska alla skolor och utbildningsverksamheter i Mora. Den sista maj kom resultatet.

  • Elever stod för lunchmaten

    23 maj 2013

    När kostchefen Solveig Bjuhr-Hedlund fick brev från en trio tredjeklassare på Sollerö skola med önskemål om att få se Pasta Pomodoro på lunchmatsedeln tog hon upp den kastade handsken.

  • Nytt närvarosystem testas på tre förskolor

    23 april 2013

    I maj-juni kommer sammanlagt sju avdelningar på förskolorna Noret, Sollerön och Bullerbyn att bli testpiloter för ett system som vinner allt större terräng i bland landets förskolor.

  • Inbjudan till vårens föräldrautbildningar

    19 februari 2013
  • Röda siffror i för- och grundskolenämnden

    15 februari 2013

    När för- och grundskolenämnden stängde sina böcker för 2012 skrevs resultatet till -4.9 mkr. Men det visar sig att 4.1 mkr ligger utanför nämndens egen kontroll.

  • Tillförordnad gymnasiechef utsedd

    6 februari 2013

    Rekryteringsprocessen av en ny ordinarie gymnasiechef har inletts och tills tjänsten återbesatts kommer Margareta Ydringer-Eriksson att vara tillförordnad förvaltningschef vid S:t Mikaelsskolan.

  • Gymnasieelever tycker till om framtiden

    28 januari 2013

    Det gör man i projektet Framtidens Sverige som startats av regeringens Framtidskommission och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Elever från S:t Mikaelsskolans årskurs 3 har intervjuats.

  • Skolor premierades av för- och grundskolenämnden

    7 december 2012

    Vid årets sista nämndsammanträde fick Rödmyrens förskola, avdelning Lingon, och Morkarlbyhöjdens skola, ta emot var sitt pris.

  • Nationella målet uppnått - med råge

    28 november 2012

    Ambitionen är att offentliga verksamheter i Sverige ska servera minst 25 % ekomat 2013, alltså mat gjord på ekologiska råvaror. Men redan nu har Mora kommuns kostenhet överträffat målet.

  • Mora är Dalarnas femte bästa skolkommun

    15 november 2012

    Det anser Lärarförbundet som varje år rankar landets kommuner. En klar förbättring sedan i fjol. Men som vanligt i listsammanhang så måste man tänka på vem som är avsändare.

  • Den Globala Resan till Kina

    5 november 2012

    För att återgälda det kinesiska skolbesöket i Mora hösten 2011 reste en delegation från Mora till Kina i början av oktober. Här är deras rapport från det stora landet i öster.

  • Unga blickade in i framtiden

    26 oktober 2012

    "Min ryggsäck" var temat för årets Demokratidag för unga, för övrigt den trettonde i ordningen. Vad behöver ryggsäcken fyllas med inför det kommande vuxenlivet?

  • För- och grundskolenämndens ekonomi har försämrats

    22 oktober 2012

    Den förra prognosen om ett nollresultat har förbytts till ett förväntat minus på 5.6 mkr. En viss kompensation har dock utlovats från centralt håll, vilket kan snygga till siffran.

  • Olympic Day kommer till Mora

    10 oktober 2012

    Då får 450 elever i klasserna 2-6 möjlighet att prova på ett par olika idrotter under sakkunnig ledning. Några olympier kommer också att vara med under dagen.

  • Kinabesök 2012

    13 september 2012

    Moralärare besöker Yunnan, Kina.

  • Friluftsdag i VasaloppsArenan

    7 september 2012

    Det fick 120 fjärdeklassare från Vasaloppskommunerna Malung-Sälen, Älvdalen och Mora uppleva i början av september. Ett prov som föll väl ut och lär leda till en fortsättning.

  • "Nattis" kan bli verklighet i Mora

    23 augusti 2012

    Dessutom kan en del av nionde årskursen på grundskolan komma att placeras på S:t Mikaelsskolan på grund av lokalbrist.

  • Nyanställda rektorer

    10 augusti 2012
  • Första läsåret på Selja-Långlets friskola

    2 juli 2012

    Några dagar innan vårterminens avslutning kan personalen summera det första året som Moras enda friskola.

  • De vita mössornas dag

    8 juni 2012

    I år ägde den rum fredagen den 8 juni då 350 elever lämnade gymnasiets avgångsklasser.

  • Moraelever röstade i World Children's Prize

    23 maj 2012

    Den 21 maj blev det officiellt att årets pris går till Anna Mollel från Tanzania, framröstad av elever i mer än 100 länder jorden runt.

  • När barn mår bra, mår samhället bra

    14 maj 2012

    Mora kommun och Landstinget Dalarna genomförde i samarbete med SKL ett inspirations- och dialogseminarium den 3 maj.

  • Rosa husets nya ungdomsombud

    10 maj 2012

    Cecilia Dahlgren och Jessica Holmström har tagit över stafettpinnen för en ettårig projektanställning i ungdomens eget kulturhus.

  • Nytt skoldaghem planeras

    20 april 2012

    Skoldaghemmet som idag finns i Nusnäs är för litet för de stigande behoven och därför tittar skolledningen på andra lokaler som kan vara lämpliga. Det var en av punkterna vid för- och grundskolenämndens sammanträde den 18 april.

  • Elevrådsdag med centrumutveckling på schemat

    17 april 2012

    Redan i januari samlades man första gången och ett par månader senare var det dags igen. Nu för att sammanställa - och i vissa fall utveckla - de förslag som skickats in.

  • Inga inskränkningar i höstens estetutbildning

    12 april 2012

    Gymnasienämndens beslut att slopa elevintaget på inriktningen mot bild har rivits upp. Det innebär att Mora erbjuder hela programmet med bild-dans-musik-teater.

  • Moras skolor kan jobba vidare med World Childrens Prize

    28 februari 2012

    Den svenska finansieringen av programmet får ett rejält tillskott de kommande tre åren sedan Svenska PostkodLotteriet gått in med 11.85 miljoner.

  • Morapedagoger åker till Kina

    14 februari 2012

    Resan utgör en del i det internationella samarbete som i statlig regi sker på skolområdet. Arrangerar gör Den Globala Skolan, som också såg till att en kinesisk delegation besökte Mora i höstas.

  • Ny tvättkorg vinnande koncept

    3 februari 2012

    Av S:t Mikaelsskolans 17 UF-företag var det Easy Laundry som juryn belönade med förstaplatsen i årets tävling. Tillsammans med tre andra företag går vinnaren vidare till regionfinalen i Falun.

  • Moraskolor röstar i Global Vote

    26 januari 2012

    Där avgörs vem av de tre nominerade barnrättshjältarna som får ta emot "The World Children's Prize 2012 for the Rights of the Child". Totalt är det 27 miljoner elever i 58 000 skolor runt om i världen som har möjlighet att avge sina röster.

  • 1 600 elever deltar i centrumutvecklingen

    20 januari 2012

    Så många blir det när alla gymnasister och högstadieelever får chansen att komma med sina synpunkter på hur centrala Mora ska se ut i framtiden.

  • Dagbok från Slovakienbesöket (Del 5)

    7 november 2011
  • Dagbok från Slovakienbesöket (Del 4)

    4 november 2011
  • Dagbok från Slovakienbesöket (Del 3)

    1 november 2011
  • Dagbok från Slovakienbesöket i Mora (Del 1)

    31 oktober 2011
  • Dagbok från Slovakienbesöket i Mora (Del 2)

    31 oktober 2011
  • Demokratidag med internationellt deltagande

    28 oktober 2011

    På försommaren inledde Mora ungdomsråd ett utbyte med ungdomar från Slovakien. Och lagom till årets Demokratidag kom svarsbesöket.

  • Kinesiskt skolbesök i Mora

    17 oktober 2011

    Tillsammans med Orsa och Härjedalen stod Mora som värd under ett par dagar för en delegation som ville studera svensk skolundervisning. Med särskild inriktning på kultur och hållbar utveckling.

  • Högskoledag hos Siljansutbildarna

    13 oktober 2011

    För att inspirera till högskolestudier på distans bjöd Siljansutbildarna in till en informationsdag. Då fick gymnasienämndens ledamöter också lyssna på en föreläsning om distansutbildningens fördelar.

  • Dalarnas fritidsledare konfererade i Mora

    28 september 2011

    Inte alla naturligtvis, men 12 av länets 15 kommuner var i alla fall representerade. För att under ett par dagar diskutera gemensamma intressen.

  • Barnomsorg på webben

    1 september 2011

    Från och med 1 september kan du göra en rad ärenden inom barnomsorgen när det passar dig. Barnomsorgen på webben har alltid öppet!

  • Grön flagg till Hindrikshedens förskola

    22 augusti 2011

    Utmärkelsen delas ut av stftelsen "Håll Sverige Rent" och omfattar undervisning om miljö och hållbar utveckling. Och från den nya flaggstången vajar nu den gröna flaggan.

  • Skolmatsedeln nu i mobilen

    20 maj 2011

    Vad blir det för mat? Om frågan gäller Mora kommuns skolor finns numera svaret direkt i mobilen. I form av en app, helt enkelt.

  • Dagbok från Slovakien (Del 5)

    13 maj 2011

    Tekniska problem gjorde att den sista delen av dagboken inte kunde publiceras som planerat. Men här kommer den till sist.

  • Dagbok från Slovakien (Del 3 och 4)

    29 april 2011

    Äventyret i österled fortsätter för Moraungdomarna som nu också kommer att synas i den slovakiska televisionen.

  • Dagbok från Slovakien (Del 2)

    27 april 2011

    Den här gången är det tre tjejer från Mora Ungdomsråd som skriver. På en polsk dator där tangentbordet saknar vissa bokstäver....

  • Dagbok från Slovakien (Del 1)

    26 april 2011

    Den 25 april åkte Mora Ungdomsråd till Slovakien för ungdomsutbyte. En dagbok är utlovad från resan och här kommer den första delen. I original, direkt från Dolny Kubin.

  • För- och grundskolenämnden vill byta fördelningsmodell

    14 april 2011

    De ständiga besparingarna tär på personalen och gör att ett nytänkande behövs när det gäller den årliga budgetramen.

  • Ungdomsrådet åker till Slovakien

    11 april 2011

    Resan utgör starten på ett ungdomsutbyte med tre städer i norra delen av landet. Intresset för hur Mora jobbar med ungas inflytande sprider sig i allt vidare cirklar.

  • S:t Mikaelsskolans Innebandygymnasium blir NIU

    29 mars 2011

    Svenska Innebandyförbundet beslutade 2011-03-15 att S:t Mikaelsskolans Innebandygymnasium i Mora blir certifierat som NIU från och med hösten 2012.

  • Föräldrautbildning Connect

    16 mars 2011

    Alla föräldrar har tankar om hur man klarar sig i sin föräldraroll. Vi kan brottas med tankar som; gör jag rätt, är jag en tillräckligt bra förälder och hänger jag med i mitt barns utveckling?

  • Klockarhagens förskola blir Utmelands förskola

    23 februari 2011

    Namnbytet skedde i samband med invigningen av de om- och tillbyggda lokalerna som förutom en fräschare miljö också gett tre nya avdelningar.

  • VikarieBasen

    21 april 2010

    VikarieBasen är en webbaserad mötesplats för tillfälliga jobb inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Här anmäler du ditt intresse att arbeta som timvikarie.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213