Röda siffror i för- och grundskolenämnden

15 februari 2013

När för- och grundskolenämnden stängde sina böcker för 2012 skrevs resultatet till -4.9 mkr. Men det visar sig att 4.1 mkr ligger utanför nämndens egen kontroll.

De 4.1 miljonerna kan hänföras till tre poster: lärarlöner, kostverksamhet och bidrag till den nyinrättade fristående förskolan på Sollerön.

För lärarlönerna hade en löneökning på 2.5 % budgeterats, men det centrala avtalet kom att bli osedvanligt högt och landade på 4.2 %. Skillnaden medförde en minuspost som uppgår till -1.8 mkr.

Kostverksamheten visade också ett underskott (-1.7 mkr) som till en del består av ökade kostnader för livsmedel. Men den stora delen utgörs av kostenhetens resultatkrav och administrationskostnader, som numera fullt ut måste bäras av för- och grundskolenämnden. Detta sedan socialnämnden lämnade samarbetet i kostfrågor för att köpa maten från landstingsköket.  

Den tredje posten avser bidraget till den fristående förskolan på Sollerön som fick 0.64 mkr.

Skolverksamheten rensad från ovanstående visar dock även den ett minusresultat (-0.8 mkr). En siffra som utgör summan av ett antal plus- och minusposter inom förvaltningen. På plussidan kan noteras att administration, ej fördelade medel och avgångsersättningar summerade till +1.9 mkr. Medan exempelvis kostnaderna för elevassistenter gav ett underskott på -2.1 mkr för grundskolan, en följd av att allt fler elever har behov av särskilt stöd.

Se nämndens bokslut här

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 februari 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213