För- och grundskolenämnden föreslår besparingar

11 juni 2014

Förskola

Ett underskott på ca 5 miljoner kronor gör att nämnden tvingas se över förslag till effektiviseringar och besparingar. Bland annat föreslås neddragning av  sex tjänster inom förskolan, fyra tjänster inom grundskolan och minskning av elevassistenter.

Anpassning på förskolan beror på att det är färre barn i den kommunala verksamheten just nu. Däremot är det just nu fler i de fristående verksamheterna än beräknat.

En eventuell neddragning av tjänster på grundskolan kan det medföra att det införs fler klasser med B-form. Det vill säga klasser med blandade åldrar.

När det gäller vaktmästeri och bibliotekarier så diskuteras en omorganisering. En utredning pågår också vad det gäller kostnader för kost och lokaler.

Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med rapportering om hur det går med att genomföra effektiviseringarna och vad mer som kan göras för att nå en ekonomi i balans.

 

Läs mer här

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 juni 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213