För- och grundskolenämnden kämpar mot höga kostnader

12 maj 2014

Kostnaderna för stöd till enskilda elever samt för kost och lokaler är höga. Det konstaterades vid för- och grundskolenämndens sammanträde i början av maj, då en prognos för helåret också presenterades. En prognos som pekar mot ett underskott på 4.6 mkr.

Trots detta så visar en undersökning av standardkostnader i förhållande till andra jämförbara kommuner att Mora faktiskt ligger något lägre. Men däremot står det klart att kostnaderna för kost och lokaler ligger avsevärt högre, ett faktum som nu ska bli föremål för en analys av bland andra ekonomienheten och kommunens lokalförsörjningsgrupp.

Förslaget till nämndsplan som presenterades antogs av nämnden. Det följer i stort sett tidigare plan, en skillnad är dock att mått gällande meritpoäng i årskurs 9 samt behörighet till yrkesförberedande program på gymnasiet har tillkommit. Ifråga om genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 ligger Mora över rikssnittet, däremot något under när det gäller behörighet.

I planen har nyckeltal lagts till för att tydliggöra kostnader och kvalitativ utveckling. Målen mäts dessutom på flera sätt, dels kunskapsmässigt men även nöjdheten från elever, personal och föräldrar mäts och då genom olika enkäter. Det kan tilläggas att samtliga nämndsmål är mätbara och målen mäts mot utfallet.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 maj 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213