Förskolan Slåttet och Hindrikshedens förskola kammade hem årets priser

28 november 2014

Idag har Pedagogiska förskolepriset och Mora skolors miljöpris delats ut. För- och grundskolenämnden beslutade att årets priser skulle tilldelas förskolan Slåttet och Hindrikshedens förskola.

 

Pedagogiska förskolepriset går till förskolan Slåttet med följande motivering:

På avdelningen Slåttet arbetar man på ett medvetet sätt utifrån läroplanens intentioner. Den pedagogiska verksamheten anpassas till alla barn i förskolan. En trygg miljö främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Ett medvetet bruk av leken präglar hela verksamheten.


Mora skolors miljöpris går till Hindrikshedens förskola med följande motivering:

I en inspirerande och lärorik miljö får barnen arbeta med miljöfrågor i förskolan. Förskolan är miljöcertifierad med Grön Flagg.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 november 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213