Hindrikshedens förskola och Norets förskola avdelning Myrstacken har tilldelats pedagogiska priset 2017

20 november 2017

Årets pristagare till pedagogiska priset är Hindrikshedens förskola och Norets förskola, avdelning Myrstacken.

För- och grundskolenämnden delar årligen ut pris till ett arbetslag som utmärkt sig i sitt pedagogiska arbete.  Ordförande Rose-Marie Bogg samt förste vice ordförande Gunilla Spjotgard besökte under förra veckan berörda förskolor för att dela ut priset som består av ett diplom samt en prissumma på 5.000 kronor till respektive vinnare.

Nämndens motiveringar för årets pedagogiska utmärkelse:

"Hindrikshedens förskola har utifrån sitt långsiktiga arbete med hållbar utveckling skapat trygghet och arbetsro samt gett förutsättningar för engagemang och lust att lära.

De har utvecklat nya arbetssätt och metoder genom att de har bearbetat olika områden under olika år och har genom det ständigt ökat kunskapen inom området Grön Flagg.

De har på ett bra och tydligt sätt införlivat arbetet med Grön Flagg i den lokala arbetsplanen. Arbetet utgår från de prioriterade målen inom området inflytande och delaktighet i läroplanen."

"Norets förskola, avdelning Myrstacken har genom sitt arbete med grönsakslandet satt fokus på att skapa en lust att lära. Det stödjer barnets lärande och utveckling.

Barnen har fått möjligheter att följa utvecklingen från frö till grönsak. De har genom att bedriva en egen odling samt producerat ekologiska grönsaker bidragit till ”Hållbar utveckling i förskolan”.

På avdelning Myrstacken har man metodutvecklat värdegrundsarbetet kombinerat med språkutveckling och digitala verktyg. Man har på ett naturligt sätt skapat en brygga mellan hem och förskola."

förskolepersonal

Hindrikshedens förskola

 

förskolepersonal

Norets förskola, avdelning Myrstacken

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 november 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213