Inga-Lena Spansk ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen

12 augusti 2013
Spansk Visa större bild

Det blev alltså den biträdande förvaltningschefen sedan 2011 som den 1 september tar ännu ett kliv på karriärstegen och blir skolchef i Mora kommun. Hon efterträder Christer Winbo som avgår med pension.

En äkta Morakulla

Inga-Lena Spansk blir 53 år i september och är född och uppvuxen i Mora. Men de första 15 åren efter gymnasiet tillbringade hon i Uppsala där hon började med att utbilda sig till förskollärare. I lärdomsstaden arbetade hon sedan som lärare och tog dessutom en filosofie kandidatexamen i specialpedagogik, en inriktning som hon i allt väsentligt hållit sig till sedan dess. 1995 kom hon tillbaka till Mora och jobbade i Orsa som specialpedagog och rektor under ett antal år. Dessutom hann hon med ett mellanspel som specialpedagog i landstinget inom barn- och ungdomshabiliteringen innan hon 2009 började som rektor för särskolan och elevhälsan i Mora kommun.

Två år senare blev hon biträdande förvaltningschef och tar nu alltså steget till toppen av barn- och utbildningsförvaltningen där för- och grundskolan det kommande läsåret räknar in 2 047 elever. Gymnasieskolan ligger däremot utanför hennes område, den ingår i samarbetet med Orsa och Älvdalens kommuner och har sin egen nämnd och förvaltning.

Analys och samverkan

- Det finns två områden som jag kommer att särskilt prioritera framöver, säger Inga-Lena Spansk. Ett är att gå vidare med Skolinspektionens rapport och utifrån den och våra egna undersökningar genomföra ett noggrant analysarbete med alla berörda parter för att senare sätta in de åtgärder som är nödvändiga. Inte minst behöver relationerna utvecklas i alla led; med lärare, elever, föräldrar och politiker. Det andra området är samarbetsprojektet SYNC som initierats av SKL och där vi deltar tillsammans med Landstinget Dalarna för att bygga ut samverkan när det gäller ungdomars psykiska hälsa.

Men det finns naturligtvis mycket annat som också kommer att kräva hennes engagemang. Till 2015 ska det finnas en stab av lärare med rätt behörigheter och för närvarande saknas utbildade speciallärare och på sikt kommer också specialpedagoger att bli en bristvara. Även behöriga tekniklärare och lärare i engelska för lägre åldrar finns det behov av.

- En annan viktig uppgift för mig blir att vara ett stöd för rektorer och förskolechefer, säger hon. Det kommer att underlättas genom att min nuvarande tjänst som biträdande förvaltningschef försvinner, i stället anställs en administrativ chef för att sköta administration och kansli. Så jag kan därför ägna huvuddelen av min tid åt att leda staben och vara pedagogisk ledare. 

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 augusti 2013.

Sök på webbplatsen

Barn- och utbildningsförvaltningen i Mora omfattar för- och grundskola, inklusive särskola och skolbarnsomsorg. Det totala elevantalet är 2 043 under det kommande läsåret. (Siffran är preliminär).

Se fördelningen här

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213