Jättekliv för Moras grundskolor

10 april 2014

Från 108:e plats vid förra mätningen till plats 9 i år – Moras åttondeklassare är bland de nöjdaste i Sverige. Och femteklassarna har gått från 32:a till 11:e plats. Det visar en färsk mätning som Sveriges kommuner och landsting låtit göra.

– Det är vår långsiktiga värdegrundssatsning som nu gett resultat. Det arbetet finns med som ett mätbart mål i nämndsplanen, säger kommunalrådet Anna Hed (C), ordförande i För- och grundskolenämnden.

SKL presenterade rapporten ”Öppna jämförelser – grundskola 2014” i tisdags, där man bland annat har gjort en elevenkät för att ta reda på hur nöjda eleverna är. De nöjdaste åttondeklassarna finns i Ödeshög och de nöjdaste femteklassarna i Härjedalens kommun, och Mora kom alltså på nionde respektive elfte plats.

Klassbild Visa större bild
Anna Hed och Inga-Lena Spansk träffar
elever i Bjäkenbackens skola.

– Det är jätteroligt att få den här bekräftelsen på att våra satsningar är riktiga. Bland annat har våra skolor värdegrundspiloter, som arbetar tillsammans med rektorerna utifrån respektive skolas handlingsplan, säger Inga-Lena Spansk, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Mora kommun.

Barn och utbildningsförvaltningen har också satsat på en central elevhälsa som både handleder och kompetensutvecklar lärarna, och kommunen har utbildat personalen för att stärka relationerna mellan lärare och elever.

Morkarlby Visa större bild
Här en klass från Morkarlbyhöjdens skola.

– Men vi är inte framme ännu, detta är ett systematiskt och långsiktigt kvalitetsarbete. Det närmaste året kommer vi bland annat att arbeta ännu tydligare med barn- och elevperspektiv i alla våra verksamheter samt göra en stor satsning på matematik för att höja resultaten, säger Inga-Lena Spansk.
Förvaltningen samarbetar dessutom med socialförvaltningen och landstinget i ”Psynk-projektet” för att synkronisera insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa.

– Kommunen har gjort en politisk satsning på denna långsiktiga sociala investering, som leder till att resurserna samlas runt individen istället för att man som idag måste söka upp flera olika förvaltningar när man är i behov av hjälp och stöd, säger Anna Hed.

– Det här jättelyftet är en bekräftelse på vilka duktiga skolledare och pedagoger vi har i Mora – och att de har rätt bemötande mot eleverna.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 april 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213