Ny plan för samverkan mellan skola och kultur

17 maj 2017

För- och grundskoleförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen utvecklat en Kulturpedagogisk plan som beskriver hur samverkan mellan skolan och kulturen ska ske.

Planen innehåller bland annat en beskrivning av vilka professionella kulturupplevelser alla barn får ta del av, upplägg för barnens egna kulturutövande och ett årshjul för samverkan. Kulturpedagogisk plan 2017- 2020 kommer att börja gälla med start hösttermin 2017. 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213