Mora högt placerad i Lärarförbundets skolrankning

2 september 2014

Mora ligger på plats 27 av 290 kommuner i årets skolrankning som kungjordes idag den 2 september 2014. Endast Rättvik i länet har en högre placering.

Lärarförbundet gör varje år en rankning av Sveriges skolkommuner. Till grund för rankningen ”Bästa skolkommun” ligger 14 kriterier som den fackliga organisationen anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

De 14 kriterierna är:

 • Resurser till undervisningen
 • Utbildade lärare
 • Lärartäthet
 • Friska lärare
 • Lärarlöner
 • Kommunen som avtalspart
 • Andel barn i förskola
 • Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 • Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex
 • Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
 • Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex
 • Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år
 • Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
 • Övergång till högskolan
Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213