Mora kommun startar utredning rörande ny 7-9 skola

6 februari 2017

För- och grundskolenämnden beslutade under förra veckans möte att starta en utredning rörande en ny 7-9 skola.

Frågan om en 7-9 skola i Mora kommun har lyfts i flera olika sammanhang såväl politiskt som på tjänstemannanivå. Noret 7-9 har omfattande renoveringsbehov, saknar uppehållsrum och grupprum, har långa korridorer som bidrar till otrygghet och skadegörelse. Lokalerna ger även begränsade möjligheter till kollegialt lärande med få gemensamma arbetsplatser och mötesrum. Morkarlbyhöjden har begränsad möjlighet till överblick med olika plan och korridorer vilket bidrar till otrygghet och skadegörelse. Hk-sal, idrottshall och lektionssalar är för små. Skolgård saknas helt. 

Med omfattande renoveringsbehov på Mora kommuns 7-9 skolor behövs en utredning göras av behovet av en ny organisation med en 7-9 skola.

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på MySpace

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 februari 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213