Mora lyfter i Lärarförbundets skolrankning

10 oktober 2013

Från att i fjol ha legat på plats 118 har Mora nu gjort en remarkabel uppryckning till plats 19 bland landets 290 kommuner.

Sedan 2002 gör Lärarförbundet varje år en rankning av Sveriges skolkommuner. Till grund för rankningen "Bästa skolkommun" ligger fjorton kriterier som den fackliga organisationen anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

De 14 kriterierna är:

 • resurser till undervisningen
 • utbildade lärare
 • lärartäthet
 • friska lärare
 • lärarlöner
 • kommunen som avtalspart
 • andel barn i förskola
 • betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 • betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
 • andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
 • andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA
 • andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
 • andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
 • övergång till högskolan

De områden där Mora förbättrat sig mest är:

Område 2013 2012
Lärartäthet 20 95
Meritvärde år 9 86 168
Meritvärde SALSA 107 213

- Det är positivt att kunskapsresultaten har ökat och att övergången till högskolan är så hög, säger för- och grundskolenämndens ordförande Anna Hed (C).

Hon får medhåll av skolchefen Inga-Lena Spansk som tillägger:

- Vår satsning på lärarna har gett resultat, vi har klättrat rejält både när det gäller lärartäthet och utbildade lärare. 

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2013.

Sök på webbplatsen

Vad är SALSA?

Här kan du se alla kommuners placeringar, både totalt och i de olika delmomenten: Hela listan

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213