Moras ungdomar väljer studier

6 september 2016

Studenter i ett klassrum

Enligt en ny analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) väljer färre unga att påbörja högre studier. Men ungdomar i Mora går emot den nationella strömmen. 22,3% av 19-åringarna väjer att studera vidare vilket är en bra bit över det nationella snittet.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har analyserat i vilken utsträckning unga kvinnor och män påbörjar en högskoleutbildning, vilka skillnader som finns mellan olika län och kommuner samt vid olika åldrar.

I den nationella analysen är det tydligt att unga på mindre orter sällan söker sig till högre utbildning. Men i Mora är det tvärtom. Moras ungdomar i 19-års ålder går emot den nationella strömmen, då 22,3% har påbörjat högskolestudier. Detta är en bra bit över det nationella snittet som ligger på 13,7%. Dalarna som helhet ligger generellt högt i listan då 14,8% av 19-åringarna har påbörjat högskolestudier.

Läs mer i  UKÄs analys här
 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 september 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213