Noretskolan stärker det internationella samarbetet i ett tvåårigt EU-projekt

13 maj 2016 Noretskolan åk 7-9 har beviljats ett tvåårigt EU-projekt inom Erasmus+. Projektet syftar till att stärka det internationella arbetet på skolan, att få flera elever att klara grundskolan med godkända betyg, att skapa bättre förutsättningar för ett gott klassrumsklimat samt att utveckla ett nätverk av internationella kontakter. I projektet ingår jobbskuggning och kurser i andra europeiska länder. Noretskolan kommer under projektet att samarbeta med skolor i Tjeckien, Spanien och på Irland. Ledare för projektet kommer förstelärare Magnus Strömberg och biträdande rektor Magnus Lantz att vara.
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 maj 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213