Nytt närvarosystem testas på tre förskolor

23 april 2013

(Nyheter i korthet från för- och grundskolenämndens sammanträde 2013-04-17. Ett sammanträde som för övrigt hölls i Venjan.)

"Nuddisar" testas

I maj-juni kommer sammanlagt sju avdelningar på förskolorna Noret, Sollerön och Bullerbyn att bli testpiloter för ett system som vinner allt större terräng bland landets förskolor. 

Det kallas i dagligt tal för "nuddisar", av det enkla skälet att den som lämnar och hämtar barnet nuddar en touchknapp vilket signalerar att barnet finns på plats respektive har hämtats. Den signalen jämförs sedan med schemat och rapporteringen i systemet visar hur resurserna nyttjas. En annan fördel är att kostenheten får information om närvaron och kan planera matlagningen bättre. Personalen kan också lägga in sina scheman i systemet vilket är en stor hjälp för chefen.

- På det här sättet får man besked om var vikariebehov finns, eftersom nyttjandet visas så tydligt, förklarar skolchefen Christer Winbo. Det ger oss möjlighet att optimera bemanningen och tidigt frigöra förskolepersonal för hjälpande uppgifter där de som bäst behövs.

Under hösten kommer systemet att införas på fler förskolor och målet är att alla kommunens 41 avdelningar ska ha det installerat vid årsskiftet.

Minusresultat förväntas 2013

Inte bara socialnämnden har svårt att klara sig inom tilldelad ram, nu visar det sig också att den andra stora nämnden ger en minusprognos för helåret. Efter tre månader tror ledningen att siffran kommer att landa på ca -4 mkr.

- Men när vi i slutet av förra året tittade på budgeten för 2013 så lutade underskottet mot -7 mkr, så det ser i alla fall något bättre ut än då, förklarar skolchefen. Trots allt ser vi med tillförsikt på det här året och underskottet kommer inte att bli särskilt stort.

Det som drar ner resultatet är bland annat kostnadskrävande åtgärder för elever med särskilda behov. Men ledningen menar att det för kommunen som helhet är klokt att sätta in åtgärder tidigt eftersom det förbilligar på sikt när effekterna märks. Kostnaderna för fristående verksamheter har också ökat mer än beräknat, något som också gäller nyttjandet av IS/IT där den nya tjänstekatalogen från IT-enheten kommer att fördyra datoranvändandet på ett påtagligt sätt.

Skolinspektionens slutrapport

Den beräknas vara klar i slutet av maj, de skolor som återstår är Sollerön, Våmhus och Färnäs. Vid nämndsammanträdet den 19 juni är det tänkt att rapporten ska behandlas.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 april 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213