Flytt av Vika skolas årskurs 4-6

2 december 2015

För- och grundskolenämnden fattade under onsdagens sammanträde beslut om flytt av Vika skolas ��rskurs 4-6. Nämnden var enig i beslutet. Omorganisationen ger möjlighet till samverkan mellan lärare och underlättar att leva upp till läroplanens höga krav. En flytt av dessa elever löser Vika skolas lokalproblem och ger mer plats åt förskolan. Förslaget innebär dessutom en ekonomisk besparing. Flytten beräknas genomföras hösten 2016.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 december 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213