Dokumentation från den senaste Demokratidagen

20 januari 2014
Dialogcafé

Det var ett helt nytt upplägg som deltagarna vid Demokratidagen 2013 fick ta del av. Framtidsverkstaden hade stängt och ersatts av ett Dialogcafé. Ämnet för dagen var LUPP.

Framtidsverkstad hade alltså tjänat ut efter 13 Demokratidagar och de drygt 80 ungdomarna, nio gruppledarna och 20 "samtalsuppmuntrarna" var efter dagens slut överens om att Dialogcafé hade framtiden för sig. De som varit med vid tidigare Demokratidagar och kunde jämföra de två metoderna var å sin sida överens om att den nya var klart bättre.

LUPP står för "Lokal uppföljning av ungdomspolitiken" och de uppföljningar som görs ger möjlighet för ungdomarna att få reda på hur deras intressen och önskemål tillgodoses av de styrande politikerna i kommunen. Och önskemål finns det, konstigt vore väl annars.

Följande åtta ämnesområden var fastställda och bemannades av gruppledare och samtalsinspiratörer:

  • Skola
  • Bilden av Mora
  • Samhällsplanering
  • Fritid
  • Hälsa
  • Trygghet
  • Trafik
  • Tolerans

Mellan dessa roterade sedan åtta grupper av ungdomar som på så sätt fick en chans att tycka till inom alla ämnesområden. 

Demokratidagen 2013 kommer i april i år att följas upp av en så kallad "Hörring" där ungdomar, politiker och tjänstemän ska arbeta vidare med materialet och ta fram handlingsplaner och förslag som kan utveckla Mora till en ännu bättre kommun att bo och leva i.

Rapport från Demokratidagen den 24 oktober 2013

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 januari 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213