Samarbetet med Zilina utvecklas vidare

9 september 2013

Redan 2009 knöt Mora de första kontakterna i ungdomsfrågor med den slovakiska staden och sedan dess har mycket hänt. Nu planeras en Demokratidag i Zilina enligt mönster från Mora.

Därför kom två representanter från Zilina på besök, Andrej Cernek och Kvetka Misiakova, för att träffa ungdomssamordnaren Åke Nyström som haft en huvudroll i samarbetet ända från början.

Så började det

- Våren 2009 fick vi ett samtal från Ungdomsstyrelsen som fått en förfrågan från det Slovakiska ministeriet om en lämplig kommun att samarbeta med ifråga om ungdomars inflytande i den kommunala verksamheten, berättar Moras ungdomssamordnare Åke Nyström. Från Slovakien kom sedan en delegation som besökte tre kommuner; Värmdö, Kristinehamn och Mora. Efter det fick vi direktkontakt med Zilina som ville gå vidare och samma höst blev Mora Årets ungdomskommun. Som pris fick vi då en så kallad spridningskonferens för att kunna berätta om hur vi jobbar och till den passade det bra att bjuda in Zilina. Under lunchen kom jag då i samspråk med representanter för staden och tanken på ett ungdomsutbyte väcktes.

Följer i Moras spår

Året därpå besökte man varandras kommuner och på hösten när Zilina var i Mora togs beslut om att fortsätta med ett demokratiprojekt med Zilina som projektägare. EU gav sitt godkännande under våren 2012 och sedan dess har Åke Nyström varit i Slovakien vid två tillfällen; först för ett planeringsmöte och gången därpå för att introducera Lupp-enkäten (PDF).

Gruppfoto Visa större bild
I Mora träffades Bengt Jernhall, fullmäktigeordförande i Mora, Caroline Smitmanis Smids, kulturchef i Mora, Andrej Cernek, Zilina, Åke Nyström, ungdomssamordnare i Mora och Kvetna Misiakova, Zilina.

När nu ett par representanter för Zilina besökte Mora i slutet av augusti kunde de berätta att man kommit en bra bit på väg.

- I september kommer vi att ha fått in alla svaren på de 500 frågeformulär med 45-60 frågor som har skickats ut , ganska lika dem som ni använt, sade Andrej Cernek. Skillnaden ligger främst ifråga om fritidsaktiviteter. Hittills har vi fått in 250 svar efter ungefär en månad och med LUPP så får vi möjlighet att närma politiker och ungdomar till varandra genom att ange ungdomarnas önskemål.

Snart dags för Demokratidag

Att Zilina har ett genuint intresse att lära av Mora råder det inget tvivel om. En idé som man framförde är att kunna skicka ungdomar hit för att tjänstgöra som volontärer under Vasaloppet och därefter kunna introducera det bredare i Slovakien. Intressant att notera under samtalet med representanter från Mora kommun var att frågeställningarna i de båda kommunerna är ganska likartade. Relativt svaga kunskaper om lokalpolitiken är också erfarenheter som man delar. I Mora, där man hunnit mycket längre i arbetet, har det i allmänhet visat sig svårt att få deltagarna i Demokratidagen att överföra resultaten till sina kamrater.

Den 17 november äger den första demokratidagen någonsin rum i Zilina. Tidpunkten är inte vald av en slump, det var det datum då kommunismen föll och en ny era tog sin början. Och det var alltså just den kommande demokratidagen som stod på programmet nar man nu träffades i Mora. Som med mer än tio års erfarenhet på området har många goda råd att ge. Representanter från Mora kommer dessutom att finnas på plats i Zilina under den historiska dagen då ett rejält steg framåt tas ifråga om slovakisk ungdomsdemokrati.

 

Sven-Erik Nilsson 

  

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 september 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213