Skolinspektionen kräver åtgärder efter tillsyn på Noretskolan

20 januari 2017

Mora kommun riskerar böter på 500 000 kronor om kommunen inte åtgärdar brister gällande särskilt stöd, trygghet och arbetsro samt systematiskt kvalitetsarbete på Noretskolan 7-9.

Det är Skolinspektionen som efter en tillsyn av verksamheten på Noretskolan 7–9 har funnit brister inom följande områden:

·         Extra anpassningar och särskilt stöd

·         Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

·         Styrning och utveckling av verksamheten

Skolinspektionen konstaterar bland annat att elever i behov av särskilt stöd inte ges det stöd de har rätt till, att skolmiljön inte präglas av trygghet och arbetsro för alla elever och att skolan inte har följt upp eller analyserat kunskapsresultaten.

– Skolinspektionens påtalade brister är allvarliga. Vi har redan satt in åtgärder för att förstärka ledarskapet på skolan, utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och förbättra värdegrundsarbetet, säger skolchef Inga-Lena Spansk.

Senast den 31 augusti ska Mora kommun redovisa vidtagna åtgärder, annars riskerar kommunen ett vite på 500 000 kronor. Skolinspektionen fann inga brister inom områdena undervisning och lärande samt bedömning och betygsättning.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 januari 2017.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213