Skolinspektionens beslut: Morkarlbyhöjdens skola åk 7-9 helt utan anmärkning

26 april 2017

Efter Skolinspektionens tillsyn av verksamheten har man kommit fram till att verksamheten uppfyller lagkraven inom alla sex arbetsområden som granskats, ingen brist har överhuvudtaget kunnat påtalas.

- Det betyder oerhört mycket i en tid när skolan och alla som arbetar där ifrågasätts i sin profession på ett sätt som inte tidigare har förekommit. Jag hoppas att det leder till ökad tillit för vår förmåga, säger biträdande rektor Maria Boork.

Skolinspektionen gör tillsyn på skolor i syfte att kartlägga om skolor och förskolor följer läroplanens mål och riktlinjer, vilket innebär att skolorna ska ha god kvalitet så att man når de nationella målen. Detta har Morkarlbyhöjdens skola lyckats med på alla sex granskade punkter:

 

·         Undervisning och lärande

·         Extra anpassningar och särskilt stöd

·         Bedömning och betygssättning

·         Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

·         Förutsättningar för lärande och trygghet

·         Styrning och utveckling av verksamheten

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 april 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213