Skolinspektionens slutrapport levererad

3 juni 2013

Potential för förbättring

I början av oktober i fjol fick skolledningarna besked om att Skolinspektionen skulle granska alla skolor och utbildningsverksamheter i Mora. Den sista maj kom resultatet.

Och det var inte till alla delar positivt. Nu ska man förstås ha klart för sig att myndighetens roll är att leta brister, inte att framhålla det som är bra och fungerar väl. Elevernas väl och ve står i centrum för uppmärksamheten, i synnerhet deras rätt till god omsorg och god utbildning.

- Den första träffen med förvaltningarna ägde rum den 21 januari, berättar skolchefen Christer Winbo. Sedan dess har arbetet med inspektionen fortgått ute i skolorna och vartefter har vi fått resultaten för varje enhet presenterade för oss. Nu har vi den slutliga sammanställningen och vi tycker att Skolinspektionen har pekat på viktiga utvecklingsområden som vi bör åtgärda.

Magdalena och Anki Visa större bild
Magdalena Molin, utredare, och Anki Näckstam, undervisningsråd.

Ändrat synsätt krävs

Ett besvärande faktum för Mora är att var femte elev som går ut nionde klass gör det utan godkända betyg i alla ämnen. Det tror sig Skolinspektionen kunna spåra till några genomgående drag som man noterat, från förskolan till och med gymnasiet. Nämligen ett synsätt där vissa elever anses vara utan chans att nå utbildningsmålen på grund av dåliga förutsättningar redan från början. En annan brist är att undervisningen inte alltid anpassas till elevernas individuella förutsättningar och behov. Ytterligare förbättringsområden är uppföljning och utvärdering. Ifråga om förskolan så fungerar just dessa delar väl, sämre är det däremot på övriga nivåer.

- Vi har suttit i grupparbeten under förmiddagen och redan kommit långt i våra tankar på hur vi ska bli bättre, säger tf gymnasiechefen Margareta Ydringer. Nu ska vi gå hem och gå vidare i det arbetet.

- Skolans uppdrag är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla elever, oaavsett hemförhållanden och andra bakgrundsfaktorer. Ansvariga i Mora kommun måste nu axla detta anssvar fullt ut och visa att kommunens skola har ambitionen att lyfta varje elev. Det är grundläggande för att skolan ska kunna ge alla elever den utbildning och det stöd som de har rätt till, säger Magdalena Molin, som ansvarat för inspektionen.

Kommunens åtgärder följs upp

Några rop på mera pengar i budgeten är dock inte något som skolchefen tänker ägna sig åt:

- Resurser är i och för sig viktiga, men de verkliga problemet är att vi inte engagerar oss tillräckligt. Så vi måste hjälpa alla elever, mer än vad vi tidigare gjort. 

Senast den 2 september ska kommunen ha lämnat sitt svar till Skolinspektionen. I det ska framgå vilka åtgärder man beslutat vidta för att komma till rätta med de brister som framkommit.

- Vi analyserar sedan det som beslutats, eventuellt åker vi tillbaka och ställer frågor om det behövs, förklarar Magdalena Molin. Naturligtvis vill vi också se hur man jobbar vidare för att komma tillrätta med det som vi anmärkt på.

Läs Skolinspektionens beslut

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 juni 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213