Skolor premierades av för- och grundskolenämnden

7 december 2012

Vid årets sista nämndsammanträde fick Rödmyrens förskola, avdelning Lingon, och Morkarlbyhöjdens skola, ta emot var sitt pris.

Det pedagogiska förskolepriset delas ut till en skola som med innovativa grepp genomfört ett framgångsrikt pedagogiskt arbete. Alla förskolor kan söka och i år hade ansökningar kommit in från Hindrikshedens förskola och Rödmyrens förskola, avdelning Lingon. Och det blev alltså den sistnämnda som fick ta emot diplom, tavla och en check på 5 000 kronor.

Motiveringen löd:

Lingon har med hjälp av "Trollet" på ett lekfullt och inspirerande sätt utvecklat förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Barnens förmågor att ta hänsyn till varandra och sin närmiljö har utvecklats, vilket också ingår i Lingons prioriterade mål.

Ange alt-text här. Visa större bild
För och grundskolenämndens ordförande Anna Hed visar upp tavlan för Fabian, River, Jacob, Oskar, Linn och Felicia.

Mora skolors miljöpris har delats ut sedan 2000 för att stödja och uppmuntra projekt och åtgärder inom miljö- och energisparområdet. Fem skolor hade ansökt: Förskolan Solstrålen, Förskolan Solgungan, Hindrikshedens förskola och Morkarlbyhöjdens förskola. Nämndens val föll på Morkarlbyhöjdens skola och det motiverades på följande sätt:

Skolan har levandegjort läroplanens övergripande miljöperspektiv tillsammans med eleverna i en inspirerande och lärorik miljö. 

Även här var prissumman 5 000 kronor och det delades också ut diplom och tavla.

Miljöpriset2012 Visa större bild
Miljöpriset togs emot av Morkarlbyhöjdens skolas lärare. I förgrunden ses för- och grundskolenämndens ordförande Anna Hed (trea fr.v) till sammans med lärarna fr.v. AnnaCarin Olmats, Helen Landerstedt och Lena Sundberg.
 

Fler beslut i korthet från sammanträdet

Prognos med röda siffror

Som situationen ser ut just nu kommer ett negativt resultat på -4.6 mkr att redovisas vid årsskiftet. Av det beloppet utgörs 3.9 mkr av två poster som nämnden inte har möjlighet att själv påverka. Löneökningarna är den ena; i ramen hade 2.5 % avsatts men avtalet kom att ge 4.2 % och skillnaden däremellan uppgår till 1.8 mkr. Den andra posten är till stor del en följd av kostenhetens resultatkrav, sedan socialnämnden bytte leverantör och övergick till att ta maten från landstingsköket får nu för- och grundskolenämnden täcka bortfallet. För detta kommer man dock att få kompensation i bokslutet och för 2013 är det inarbetat i ramen.

Nämndens "egna" prognostiserade underskott, -0.7 mkr, är en förbättring med 1.0 mkr sedan förra månadens redovisning.

- För 2013 måste vi vara försiktiga, säger skolchefen Christer Winbo. För att klara vår budget krävs effektiviseringar och omstruktureringar eftersom vi inte får täckning för ökade kostnader.

Nytt samverkansavtal med fristående förskolor

Det gamla avtalet skrevs 1998 och innehåller en del hänvisningar till författningar som inte längre gäller. Därför fanns behov av ett nytt avtal som bättre speglar dagens situation. I avtalet regleras förhållandet mellan kommunen och de fristående förskolorna utöver de krav som lagar och förordningar ställer.

Nytt är nu bland annat att samtliga förskolor i kommunen, totalt 52 avdelningar varav 11 fristående, kommer att erbjudas ingå i en gemensam förskolekö. I dagsläget finns 12 olika köer vilket inte anses rationellt.

För- och grundskolenämnden beslutade enligt tjänsteförslaget.

 

Sven-Erik Nilsson

 

  

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 december 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213