Smartare skolskjutsar sänker skolkostnader

7 september 2015

Skolskjuts

Dyrare skolskjutsar och måltider i kombination med de läroplaner som infördes 2011 – det är några skäl till att för- och grundskolenämnden prognostiserar ett underskott på knappt 14 miljoner i år. Därför vidtar nämnden nu ett antal besparingsåtgärder.

– För att få ordning på skolskjutsarna tittar en handläggare på hur vi kan sänka kostnaderna. Vi ser också över hela organisationen så att alla enheter har möjlighet till samverkan. Strävan är att de yngre barnen, upp till och med årskurs tre, ska ha nära till förskola och skola, medan de äldre barnen kan få pendla. Det pågår även en översyn av kostenheten, säger Rose-Marie Bogg (C), ordförande i för- och grundskolenämnden. Hon betonar att besparingsåtgärderna inte kommer att gå ut över kvaliteten i utbildningen.

– Det är viktigt att personalen upplever arbetet som stimulerande och inte tyngs av sparkrav. Samtidigt måste vi ta ansvar för våra gemensamma resurser, och se till att de pengar vi satsar används på bästa sätt.

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 september 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Rose-Marie Bogg Ordförande i för- och grundskolenämnden
    Mora kommun
    792 80 Mora

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213