Två gymnasielärare läser på forskarskola

16 september 2014

Två av S:t Mikaelsskolans lärare, Katarina Lindahl och Martin Göthberg, antogs hösten 2012 till en forskarskola vid Göteborgs universitet. Forskarskolan är öppen för verksamma lärare och syftar till att ge den enskilda skolan större möjligheter att uppfylla Skollagen gällande att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (2010:800, 1 kap. 5§). Forskarutbildningen leder till en fil lic.-examen och därmed behörighet för tjänst som lektor.

studenter

Katarinas forskningsområde är yrkesanpassning av engelska medan Martin forskar kring gymnasielevers litteraturläsning. Katarinas avhandling beräknas vara klar i januari 2015, Martins i juni 2015.

Läs deras presentation av forskningsarbetet här Forskningspresentation (länk till pdf).

Upplagt av: Maria Mörk

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 september 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213