Viktigt att möta eventuella frågor om hot och våld i skolan

26 oktober 2015

barn som skriver skolarbete

Den tragiska händelsen som inträffade under torsdagen i Trollhättan kan skapa oro hos barn och föräldrar kring trygghet i skolan.  Barn- och utbildningsförvaltningen har uppmärksammat rektorer i Mora på händelsen.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen hänvisar till förvaltningens krishanteringspärm och den policy som finns inom kommunen rörande hot och våld.  Varje skola kommer att bemöta elever och föräldrar utifrån deras olika behov.  Vid eventuella frågor hänvisas till respektive skola.
Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213