Webbsatsning ska öka kvaliteten och insynen i kommunens för- och grundskolor

15 augusti 2016
skärmdump av Morkarlbyskola.se Visa större bild
 

Nyhetssida, studietips och kalenderfunktion kopplat till elevers och föräldrars mobiltelefoner. Det är några av funktionerna på för- och grundskolornas nya webbsidor på mora.se när Mora kommun nu satsar på att utveckla den digitala kommunikationen i skolan.

Alla för- och grundskolor i Mora kommun ska upprätta egna webbsidor under mora.se där de informerar om sin verksamhet. Sidorna kommer att vara interaktiva och erbjuda nya möjligheter till kommunikation mellan elever, föräldrar, skolpersonal och skolledning. Förhoppningen är att kommunikationen ska bli snabbare och mer lättillgänglig.

De nya sidorna har både öppna externa sidor för allmänheten och låsta interna sidor där till exempel en skolklass kan kommunicera innehåll som är mer privat. Webbsidorna ska också erbjuda verktyg till inspiration och inlärning och ge elever och föräldrar insyn och inflytande i verksamheten.

– Vi gör så mycket bra i våra skolor. Webbsidorna kan bli ett fönster där vi visar upp detta. Det ger verktyg för att lära av varandra och höja kvaliteten ännu mer, men även för att kunna locka hit nya elever och fler kompetenta lärare, säger skolchef Inga-Lena Spansk.

Svenska lag – nytt publiceringsverktyg

De nya webbsidorna kommer att finnas på mora.se men publiceras i Svenska lags webbpubliceringsverktyg. Svenska lag jobbar vanligen med idrottsorganisationer och verktyget är enkelt och användarvänligt. Tanken är att i princip alla lärare, förskollärare och fritidspedagoger ska hantera verktyget och publicera sin information själva.

Arbetet med Svenska lag har pågått i två år på Morkarlby skola med mycket goda resultat.
– Elever och föräldrar känner sig mer informerade och därmed tryggare. Att informationen är tillgänglig är viktigt, och på vår webbplats finns allt som elever och föräldrar behöver veta för den dagliga planeringen, säger IT-pedagogen och läraren Susanne Berg på Morkarlby skola.


I augusti 2016 har åtta för- och grundskoleområden i Mora börjat arbetet med att utbilda personal och publicera i Svenska lag. Förhoppningen är att samtliga skolor ska använda verktyget 1 januari 2017.

 

 

FAKTA

De digitala kommunikationskanalerna i Mora kommuns skolor är:

  • Externwebb mora.se (Svenska lag): En webbplats med information om vad som händer i skolan. Möjlighet till kommunikation mellan skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Möjlighet att visa upp skolarbete och skolaktiviteter för att skolor och klasser ska kunna lära och inspireras av varandra. Ökad insyn i skolarbetet, som en del i att stärka skolans varumärke.
  • Dexter: Används i skola och särskola av administratörer, lärare, elever och vårdnadshavare för att registrera närvaro och frånvaro, betyg och bedömning, planering, dokumentation och kvalitetsarbete.
  • Hypernet: Används av förskola, familjedaghem och fritidshem för att ansöka om plats, registrera inkomstuppgift, registrera schema, uppdatera kontaktuppgifter, registrera ändrade familjeförhållanden och säga upp plats.
  • På Riktigt: Används i skola och särskola. Ett pedagogiskt verktyg och lärplattform där lärare och elever samarbetar kring olika teman, i så kallade lärcirklar med innehåll som är kopplat till läroplanen.
  • MittMora (Mora kommuns intranät): Arbetsgivarinformation för alla anställda inom Mora kommun (ej skolelever)

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213