Årets ungdomskommun 2009

Ange alt-text här.

Sedan 2001 har Mora kommun arbetat målmedvetet att stärka ungas inflytande och delaktighet. I och med att vi fått Ungdomsstyrelsens utmärkelse "Årets ungdomskommun" har vi ett kvitto på att vi är på rätt väg och att det finns en plattform att jobba vidare från.

Ungdomsstyrelsens motivering lyder: "Att sten för sten bygga en
strukturerad och kunskapsbaserad ungdomspolitik tar tid. Röster ska höras, frågor ställas och förslag prövas. Förändring är svårt och kräver handling. Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder som är lätta att förstå och ta efter."

Den 9-10 september 2010 arrangerade vi en konferens tillsammans med Region Dalarna och Ungdomsstyrelsen för att sprida metoder och modeller.

Det är många "stenar" som är involverade i utmärkelsen. Några viktiga verktyg är Demokratidagen med uppföljningsmöten (Hörringar), Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät LUPP och Mora Ungdomsråd MUR.

Det finns ett flertal roliga och positiva projekt/verksamheter som kan lyftas fram. Efter enträget arbete av ungdomarna i MUR har nu ett kulturhus för unga Rosa Huset etablerats. På våra skolor, därav två högstadieskolor Morkarlbyhöjden och Noretskolan och vår gymnasieskola S:t Mikaelsskolan, finns det också många goda exempel på elevernas och personalens engagemang i olika frågor. Ytterligare en viktig verksamhet är Utvecklingcenter. De prioriterar ungdomar upp till 25 år, och visionen är "att hitta de förmågor som vi vet finns hos de människor vi arbetar med".

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 mars 2017.

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213