Kommunutvecklare

I Mora kommun erbjuds alla elever i årskurs nio i grundskolan samt årskurs ett på gymnasiet två veckors feriepraktik (sommarjobb). Sedan 2013 finns en möjlighet att jobba som kommunutvecklare. Som kommunutvecklare arbetar sex ungdomar tillsammans med en aktuell fråga utifrån ett ungdomsperspektiv. Resultatet med synpunkter och förslag levereras sedan till politiker och tjänstepersoner.

Kommunutvecklare 2015
Kommunutvecklare 2015, Zilan, Anna, Meimone, Alexander, Kiana, Pontus

2013 analyserade ungdomarna den Lupp som genomfördes 2012.

2014 fick kommunutvecklarna i uppdrag att undersöka hur Mora kan bli en bättre ungdomskommun. Det gjordes även en inventering gällande tillgänglighet i butikerna på gågatan i Mora.

2015 arbetade kommunutvecklarna med Barnkonventionen.

2016 analyserades resultatet av den Lupp som genomfördes 2015.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Lina Pettersson Ungdomsstrateg
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-260 97

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213