Lupp ungdomsenkät

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga!

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har utvecklats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att man på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt, regionalt och nationellt. I enkäten får deltagarna svara på frågor som rör fritid, skola, politik & inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

God kännedom om ungas livssituation är nyckeln till en framgångsrik kommunal ungdomspolitik och ökat inflytande för unga. Mora kommun har därför beslutat att alla årskurser på högstadiet och gymnasiet ska genomföra enkäten vart tredje år. Resultaten ska bland annat fungera som underlag i beslut som rör unga. Nästa Lupp genomförs hösten 2018.

Resultaten från Lupp 2015 sammanställdes av Skandinavisk samhällsanalys och rapporten fokuserade på de tre mål som ingår i strategin "Dalarna-Sveriges bästa ungdomsregion". Under sommaren 2016 analyserade sju ungdomar (Kommunutvecklare) resultaten under sin sommarferiepraktik vilket även detta resulterade i en rapport.

Nedan hittar du en informationsfilm om Lupp. Du kan även finna den via länk

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 november 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213