Adresser

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för belägenhetsadresser i kommunen samt ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas. Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden by- eller fäbodnamn med nummer.

Frågor om namnsättning av gator i Mora kommun besvaras av Tekniska förvaltningen.
Information gällande namnsättning av gator

Har du frågor om adresser är du välkommen att kontakta oss.

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Wadman Kart- och mätchef
  Tel: 0250-262 22
 • Anders Sisell Gatuingenjör
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 20
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-139 48

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213