Bostäder och tomter

Bostadsrätter Valhall Visa större bild

Hyresbostäder

Mora kommun saknar traditionell bostadsförmedling. Det allmännyttiga bostadsbeståndet ägs av Morastrand AB, ett helägt kommunalt bolag som också sköter förmedlingen.

Hyresbostäder hittar du på Morastrands webbsida.

Du kan även vända dig till någon av de många privata aktörer som finns på marknaden. För att hitta lokala aktörer kan du använda dig av vårt företagsregister.

Kommunal tomtkö

Mora kommun har ingen tomtkö.

När kommunen har nya tomter till försäljning annonseras detta i Mora tidning, Falu kuriren, Dalademokraten samt på kommunens hemsida. I annonsen finns datum och tid angivet när intressenter tidigast får boka tomt. Detta sker genom att intresserade kommer till kommunkontoret på angiven tid, varvid lottdragning sker på aktuella tomter.

Tomter som tidigare utannonserats finns att köpa omgående. Dessa finns redovisade under "Lediga tomter".

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning. Syftet är att du ska kunna bo och leva så självständigt som möjligt i din bostad.

Läs mer om bostadsanpassning här.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 februari 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213