Tomter i Noret norra - Måmyren

Bli delaktig i Moras framtid! Ett helt nytt bostadsområde, Måmyren, är i princip klart för att bebyggas. Med ett fantastiskt läge, nära Orsälven, är drygt 70 000 m² planerat för bostadsbebyggelse med både flerbostadshus och småhus.

Läget är mycket bra med utbyggda gång- och cykelvägar så man tryggt tar sig till närliggande målpunkter som Noret handelsområde och Mora centrum. Mora Lasarett ligger i direkt anslutning och där planerar man investera närmare en halv miljard kronor de kommande åren. Det finns även bra tåg- och bussförbindelser till Mora centrum, Orsa, Falun och Borlänge. Ta första steget och bli byggherre i Måmyren, Moras nyaste bostadsområde.

Mora kommun söker byggherrar som kan genomföra en exploateringsprocess med fokus på hög kvalitet i arkitektur och med hållbarhet som ledstjärna.

Intresserad av att bygga?
Intresserade välkomnas inkomma med anmälan för fyra tomter avseende flerbostadshus samt två tomter med flerbostadshus/radhus/kedjehus eller parhus i området Måmyren, norr om Noret och Mora lasarett. Ladda ner inbjudan till markanvisning här. Vi behöver ha din ansökan senast 31 augusti.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Pierre Magnusson Förvaltare mark/skog
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 Mora
  Tel: 0250-262 10
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-139 48

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213