Byar i Mora kommun

Flygbild över Vattnäs Visa större bild
Vattnäs sett från ovan.

Byar i Mora kommun

Mora kommun hade vid årsskiftet 2015 20 101 invånare. Ca 13 500 av dessa bor i Mora tätort och inom 5 km radie från centrumkärnan. Ca 6 600 bor i Moras byar inberäknat Moras 3 socknar Sollerön, Våmhus och Venjan.

Moras byar är en resurs. En levande landsbygd genererar bra miljöer för boende och besöksnäring liksom etableringar.

Utmaningen ligger i att även byar som ligger längst bort från Mora tätort skall attrahera och bli ett attraktivt alternativ i kommunen.

Mora kommuns arbete med service och landsbygdsutveckling är viktiga instrument för tillväxt i Mora kommun. Den geografiska spridning som är i Mora kommun med socknar och byar är en utmaning för att kunna tillgodose medborgarnas behov av närhet till kommersiell service. Detta gör att Mora kommun behöver ha en nära och regelbunden kontakt och dialog om utvecklingsbehoven i socknar och byar.

Byarna är attraktiva med sina natur- och kulturmiljöer. Byggnadskulturen är en del, liksom olika evenemang är en annan del. Alla byar har sin särprägel. För inflyttning och för Moras besöksnäring utgör byarna en viktig dragningskraft.

För Mora kommuns arbete med Regionstad Mora är byarna en viktig faktor.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 augusti 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213