Blanketter

Blanketterna måste öppnas i Adobe Acrobat. Vissa webbläsare har inbyggda PDF-läsare. Du kan då vara tvungen att ladda ner filen och öppna från din hårddisk. Adobe Acrobat Reader finns att hämta gratis här.

Blanketterna kan du fylla i på datorn, skriva ut, signera och skicka till oss. Alla är ifyllningsbara men du kan än så länge inte skriva under dem digitalt. De som är märkta med asterisk (*) kan dessutom sparas i ifyllt skick i din dator. (**) innebär att blanketten går att fylla i på datorn men kan inte sparas i ifyllt skick.

(Forms in English, see bottom of the page).

Bygglov, marklov och rivningslov

Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov* (ladda ner som PDF)

Ansökan om lov, skylt/ljusanordning* (ladda ner som PDF)

Teknisk beskrivning, översiktlig* (ladda ner som PDF)

Infoblad lov/anmälan 

Anmälan

Ej lovpliktig åtgärd, ex. vid installation av vatten och avlopp eller ej lovpliktig rivning. Vid anmälan av installation av eldstad och/eller rökkanal används den översta blanketten i övriga ärenden den andra blanketten.

Anmälan eldstad/rökkanal** (ladda ner som PDF)

Anmälan, ej lovpliktig åtgärd (ladda ner som PDF)

Teknisk beskrivning, VA-installation* (ladda ner som PDF)

Förhandsbesked

Ansökan om förhandsbesked* (ladda ner som PDF)

Kontrollansvarig

Anmälan kontrollansvarig (ladda ner som PDF)

Bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (ladda ner som PDF)

Infoblad bostadsanpassningsbidrag

Strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens* (ladda ner som PDF)

Enkelt avhjälpta hinder

Anmäl enkelt avhjälpt hinder 

Mätningsbeställning

Beställning, lägeskontroll*

Beställning, nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta*

Beställning, utstakning*

Lägenhetsregister

Ajourhållning av lägenhetsregistret* (flerbostadhus inkl specialbostäder)

Ajourhållning av lägenhetsregistret* (småhus inkl. fritidshus)

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Bygglovsenheten

   

  Bygglovsenheten

  Huvudkontor i Mora
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Mora Orsa
  792 80 Mora
  Besöksadress: Fredsgatan 12

  Öppettider:
  Mån-fre 13:00-15:30

  Dag före "röd" dag stänger vi kl 14:00.
  Både i Mora och Orsa.

  Telefontid:
  Reception: 0250-262 60
  kl 10:00-11:30, 13:00-15:30

  Byggnadsinspektörer:
  kl 10:00 - 11:30, ej onsdagar

  Kommunväxel: 0250-260 00

  Besökskontor Orsa
  Besöksadress: Dalagatan 1
  Mån-tis, tor-fre 13:00 - 15:30

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Handläggare

Telefontid från 10:00 - 11:30, ej onsdagar.

Andreas Ytterberg, byggnadsinspektör
0250-262 51

Maria Strand, byggnadsinspektör
0250-262 58

Jan-Olof Berglund, byggnadsinspektör
0250-262 78

Eric Holmgren, byggnadsinspektör
0250-262 69

 
Christian Karlberg, handläggare bostadsanpassningsbidrag
0250-262 55

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213