Byggnadsnämnden

Bygglovsärenden handläggs av Byggnadsnämnden.

Byggnadsnämndens uppgifter

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande områden:

 • Planering och byggande enligt plan- och bygglagen
 • Bostadsanpassningsbidrag
 • Mät- och kartfrågor samt geografiska informationssystem, GIS
 • Fastställande av lägenhetsnummer och adresser

Vidare ska byggnadsnämnden ska ta beslut i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till nämnden och yttra sig och lämna de upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden ska också ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggnade och fastighetsbildning. För att kunna ta dessa initiativ krävs att man följer utvecklingen inom kommunen ur plan- och byggnadssynpunkt.  

På uppdrag av kommunstyrelsen genomför byggnadsnämnden arbetet med kommunens översiktsplan och även annan planering inom kommunen.

Reglementen för Mora och Orsa byggnadsnämnder finns i sin helhet länkade i högerspalten.

Nedan finns information om ledamöter i Mora och Orsa byggnadsnämnder, sammanträdesplaner och protokoll från tidigare sammanträden.

 

Byggnadsnämnden Mora, protokoll

Byggnadsnämnden Mora, ledamöter

Sammanträdesplan 2018 Mora

 

Byggnadsnämnden Orsa, protokoll

Byggnadsnämnden Orsa, ledamöter

Sammanträdesplan 2018 Orsa 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Bygglovsenheten

   

  Bygglovsenheten

  Huvudkontor i Mora
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Mora Orsa
  792 80 Mora
  Besöksadress: Fredsgatan 12

  Besökstider:
  Mån-fre 13:00-15:30

  Dag före "röd" dag stänger vi kl 14:00.
  Både i Mora och Orsa.

  Telefontider:
  Reception: 0250-262 60
  kl 10:00 - 11:30, 13:00-15:30

  Handläggare:
  kl 10:00 - 11:30, ej onsdagar

  Kommunväxel: 0250-260 00

  Besökskontor Orsa
  Besöksadress: Dalagatan 1
  Mån-tis, tor-fre 13:00 - 15:30

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Nämndsekreterare Mora och Orsa

Sofia Ulriksen

0250-262 70

 

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213