Kartor & mätning

Kartor behövs inom kommunen för en stor mängd användningsområden som t ex turistinformation, vägvisning, miljöredovisning. Kommunens kartor kan också med fördel användas i samband med marknadsföring, trafikplanering samt en stor mängd analyser.
All karthantering på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa sker numera digitalt och kartorna lagras i databaser. Det betyder att kartmaterialet kan bearbetas enkelt och att utformning och uppritning kan varieras efter behov.
Kartan kan också kopplas till information om fastigheter, befolkning, miljöinformation, trafik mm för analys och presentation i så kallade geografiska informationssystem (GIS). Kartor anpassade för GIS-användning finns och arbete med nya kartprodukter sker fortlöpande.

För att få tillgång och rättigheter att använda kommunens kartor tecknas ett nyttjanderättsavtal mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och köparen. Avgifter baseras på kartans storlek och dess innehåll. Leverans kan ske både analogt på papper men också digitalt i en stor mängd filformat enligt köparens önskemål.

Kartenheten är en avdelning inom Stadsbyggnadsförvaltningen och till oss vänder du dig när det gäller kartor eller mätningsuppdrag av olika slag.
Vi gör också på beställning specialkartor enligt dina önskemål. Kontakta oss så får vi diskutera vad som just du behöver hjälp med.

Till oss vänder du dig när det gäller:

Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar

Lanmäterimyndigheten har ansvaret för fastighetsbildning i Mora samt Orsa kommun och handlägger alla ärenden som rör tomtgränser. För information om den lokala lantmäterimyndigheten, gå in på lantmäteriets webbplats.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213