GIS - geografiska informationssystem

Kommunen använder GIS (geografiska informationssystem) i stor omfattning, hittills främst inom de tekniska områdena (planläggning, gator och vägar, vatten- och avloppssystem, räddningstjänsten m m).

GIS började införas i kommunerna för mer än 20 år sedan när de kommunala kartorna gjordes om till digitala kartbaser. Sedan dess har ett stort antal databaser med geografiskt innehåll skapats och köpts in. Utredningsarbeten, där det handlar om att utgå från geografiska data av olika slag, kan göras med hjälp av kommunens GIS-system.


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213