Lägeskontroll

Med lägeskontroll menas att byggnadens eller anläggningens läge kontrolleras så att det stämmer överrens med bygglovet.

Lägeskontrollen bör utföras tidigt i byggprocessen så att dyrbara förändringar till följd av avvikelser från bygglovet kan undvikas.

Kontrollen kan beställas hos Kartenheten, 0250-262 21 eller så kan byggherren själv genom sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra den.

Blankett för beställning av lägeskontroll >> Beställning, lägeskontroll

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213